Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Strukturlaboratoriet

Strukturlaboratoriet är etablerat i branschen för tester av komposit-, sandwich- och metallmaterial och komponenter. Mekaniska egenskaper som styvhet, hållfasthet, krypning, utmattning och brottsmekaniska data fastställs med hjälp av internationellt erkända standarder (ISO, ASTM, DIN). När standardiserade metoder inte är tillämpliga kan nya provningsmetoder utformas i samarbete med uppdragsgivaren för att tillgodose behoven för specifika tillämpningar.

Vi erbjuder hjälp med att välja lämpliga testmetoder, utformning av testprogram, testprover, förkonditionering etc. Allt för att uppnå tillförlitliga egenskaper hos material och komponenter. Före provning kan materialet konditioneras eller åldras i klimatkammare. Tester kan också utföras vid förhöjda temperaturer och luftfuktighet eller under kalla förhållanden. Hjälp med tillverkning och förberedelse av provexemplar kan också tillhandahållas.

Vår nuvarande forskning om komposit- och sandwichmaterial omfattar konstruktion och strukturell optimering, tillverkningsteknik, spännings- och brottsanalys, limning och fästelement, kvasistatisk och dynamisk provning, utmattning och hållbarhet samt LCA-bedömningar.

Testanläggningar för material

  • Universella provningsmaskiner 500 N, 5 kN, 30 kN och 100 kN, med datoriserade styr- och registreringssystem.
  • Slagprovningsmaskiner som är möjliga att instrumentera med lämpliga kombinationer av accelerometrar, lastceller och laserextensometrar.
  • Servohydrauliska testramar, 10-250 kN, med datoriserade styr- och registreringssystem, som kan utföra både utmattningsprovning med konstant amplitud och spektrumutmattningsprovning.
  • Klimatkammare, -70 till +180 °C.
  • DIC-system (Digital Image Correlation), en beröringsfri optisk mätteknik.

Testanläggningar för större skala

  • Testhall med 100 m2 golvyta och 7 m takhöjd.
  • Betonggolv med 112 inspänningspunkter, med 200-500 kN vertikal och 100-200 kN horisontell lastkapacitet.

Kontakt