Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Vindtunnel L2000

L2000 är en sluten låghastighets-vindtunnel som byggdes på 1960-talet i samband med konstruktionen av stridsflygplanet SAAB Viggen. År 1996 tog KTH över tunneln och uppgraderade och moderniserade den avsevärt. 

Tunneln har en oktagonal testdel som mäter 2 x 2 m och kan nå flödeshastigheter på upp till 60 m/s. Tunneln är utrustad med en avtagbar rigg och ett mätsystem för aerodynamiska belastningar som kan röra sig kontinuerligt och mäta i stigning och gir för provning av flygplan. I testdelen finns möjlighet att installera instrument för icke-standardiserade tester.

Tunneln används i stor utsträckning för industriellt arbete, forskning och utbildning inom flygteknik i ämnen som flygplansaerodynamik och aeroelasticitet, samt inom marina system för segel- och fartygsaerodynamik.

Instrumentering:

  • 6 graders fri intern balans
  • MicroDaq3 64 tryckupptagningssystem (+/-1 psi intervall)
  • Streamwise ProCap flödesmätningssystem
  • Fluorescerande tuftflödesvisualisering
  • Visualiseringsmaskin för rökflöde

Kontakt