Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

MWL

Marcus Wallenberg-laboratoriet (MWL) är norra Europas största universitetscentra för experimentellt arbete kopplat till ljud- och vibrationsproblematik.

MWLs laboratorieresurser är uppbyggda kring 4 mätrum: ett ekofritt rum, ett efterklangsrum, ett stöt-, vibrations- och materialtestrum och ett halvekofritt rum. Samtliga rum är utrustade med elkraft, hydraulik och tryckluft för drivning av olika typer av maskiner.

Ekofritt mätrum

Vårt ekofria rum har måtten 7 × 5,95 × 5,8 m3 och är designat för att uppfylla standardiserade krav ned till 100 Hz. Om mätobjektet inte är för stort kan den nedre gränsen sträckas till 80 Hz. Rummet är via en öppning med måtten 2,4 × 2,2 m2 förbundet med vårt efterklangsrum. Typiska mätningar vi kan utför i det ekofria rummet är:

 • Maskiners ljudeffekt
 • Skiljekonstruktioners akustiska reduktionstal

Efterklangsrum

Vårt efterklangsrum har måtten 6,21 × 7,86 × 5,05 m3 och via en öppning med måtten 2,4 × 2,2 m2 förbundet med vårt ekofria rum. Typiska mätningar i efterklangsrummet är:

 • Maskiners ljudeffekt
 • Skiljekonstruktioners akustiska reduktionstal
 • Akustisk absorption
 • Komponenters ljudalstring då de om-/genomströmmas av ett luftflöde, eftersom det ekofria rummet kan trycksättas

Stöt-, vibrations- och materialtestrum

I vårt stöt-, vibrations- och materialtestrum finns diverse utrustningar för:

 • Vibrationsprovning
 • Mätning av vibrationsisolatorers dynamiska egenskaper
 • Mätning av komponenters dynamiska styvhet
 • Karaktärisering av porösa materials akustiska egenskaper

Halvekofritt rum

Vårt halvekofria rum har dimensionerna 9,05 × 5,95 × 4,6 m3 och är designat för att uppfylla standardiserade krav ned till 100 Hz. Om mätobjektet inte är för stort kan den nedre gränsen sträckas till 80 Hz. Typiska mätningar i det halvekofria rummet är:

 • Tyngre maskiners ljudeffekt

Strömningsakustisk mätrigg

I vår strömningsakustiska mätrigg kan vi åstadkomma ett ”tyst” luftflöde vilket möjliggör mätning av akustiska egenskaper för diverse maskintekniska komponenter t ex ljuddämpare, fläktar, kompressorer och motorer av olika slag.

Kontakt