Kurser, ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kursnamn Omfattning Kurskod
Affärsmannaskap och entreprenörskap i innovationsprocessen 5,0 hp FME3526
Affärsmodeller och affärsutveckling 15,0 hp FME3528
Affärsverksamhet och teknologi 7,5 hp FME3539
Att forska i industriell ekonomi och organisation: en introduktion 7,5 hp FME3532
Avancerad kvantitativ forskningsmetodik 7,5 hp FME3531
Avancerad statistik 7,5 hp FME3523
Den industriella dynamikens grunder 10,5 hp F4D5165
Ekonometri 7,5 hp FME3543
Expansion och värdeskapande 9,0 hp FME3529
Fallstudiemetodik i industriell ekonomi och organisation 4,0 hp FME3538
Identifiering av Affärsmöjligheter 6,0 hp FME3527
Industriell ekonomi för EDIM 7,5 hp FME3535
Industriell ekonomi och organisation 7,5 hp FME3537
Industriell marknadsföring 7,5 hp FME3521
Innovation och entreprenörskap 7,5 hp FME3540
Internationella affärer 7,5 hp FME3525
Introduktion till forskning i industriell ekonomi för EDIM 7,5 hp FME3533
Klassiker i industriell ekonomi 7,5 hp FME3534
Konsumentbeteende 7,5 hp FME3541
Kvalitativa metoder 7,5 hp FME3515
Kvantitativa forskningsmetoder i industriell ekonomi 7,5 hp FME3518
Litteraturkurs i industriell marknadsföring 7,5 hp FME3524
Litteraturstudier i industriell ekonomi 7,5 hp FME3536
Makroekonomi 7,5 hp FME3545
Marknadsföring teori 7,5 hp FME3517
Marknadskommunikation 7,5 hp FME3519
Matematik 7,5 hp FME3542
Mikroekonomi 7,5 hp FME3544
Ord som material 7,5 hp F4D5160
The Epistemology of Engineering, Science and Innovation 2,0 hp FME3505
Tjänstemarknadsföring 7,5 hp FME3530
Utforma ett publicerbart papper för vetenskapliga tidskrifter 7,5 hp FME3520
Vetenskapsfilosofi och ingenjörsarbetets kunskapsbildning 10,0 hp FME3513