Kurser, ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kursnamn Hp Kurskod
Affärsmannaskap och entreprenörskap i innovationsprocessen 5,0 ME3526
Affärsmodeller och affärsutveckling 15,0 ME3528
Affärsverksamhet och teknologi 7,5 ME3539
Att forska i industriell ekonomi och organisation: en introduktion 7,5 ME3532
Avancerad kvantitativ forskningsmetodik 7,5 ME3531
Avancerad statistik 7,5 ME3523
Den industriella dynamikens grunder 10,5 4D5165
Ekonometri 7,5 ME3543
Expansion och värdeskapande 9,0 ME3529
Fallstudiemetodik i industriell ekonomi och organisation 4,0 ME3538
Identifiering av Affärsmöjligheter 6,0 ME3527
Industriell ekonomi för EDIM 7,5 ME3535
Industriell ekonomi och organisation 7,5 ME3537
Industriell marknadsföring 7,5 ME3521
Innovation och entreprenörskap 7,5 ME3540
Internationella affärer 7,5 ME3525
Introduktion till forskning i industriell ekonomi för EDIM 7,5 ME3533
Klassiker i industriel ekonomi 7,5 ME3534
Konsumentbeteende 7,5 ME3541
Kvalitativa metoder 7,5 ME3515
Kvantitativa forskningsmetoder i industriell ekonomi 7,5 ME3518
Litteraturkurs i industriell marknadsföring 7,5 ME3524
Litteraturstudier i industriell ekonomi 7,5 ME3536
Makroekonomi 7,5 ME3545
Marknadsföring teori 7,5 ME3517
Marknadskommunikation 7,5 ME3519
Matematik 7,5 ME3542
Mikroekonomi 7,5 ME3544
Ord som material 7,5 4D5160
The Epistemology of Engineering, Science and Innovation 2,0 ME3505
Tjänstemarknadsföring 7,5 ME3530
Utforma ett publicerbart papper för vetenskapliga tidskrifter 7,5 ME3520
Vetenskapsfilosofi och ingenjörsarbetets kunskapsbildning 10,0 ME3513