Kurser, ITM/Materialvetenskap

Kursnamn Hp Kurskod
Arificiella material 6,0 4H5805
Avancerad kurs i fasomvandlingar 6,0 4H5103
Avancerad kurs i legeringsteori 6,0 4H5106
Avancerad processvetenskap 8,0 MH3904
Betydelse av inneslutningar vid tillverkning av stålprodukter 7,5 4H5905
Deformationsmekanismer i metaller 7,5 4H5202
Diffusion i fasta flerkomponentsystem 9,0 4H5109
Ekonomisk processanalys och strategi 6,0 4H5910
Electron Microscopy for High-Performance Steels and Other Alloys 6,0 MH3100
Elektronstruktur - grundläggande teorier och beräkningsmetoder 6,0 MH3703
Experimentell försöksplanering 6,0 MH3000
Fasomvandlingar i högpresterande material 18,0 MH3115
Fasomvandlingar, kurs I 6,0 4H5101
Fasta tillståndets fysik, modellering 9,0 MH3702
Fluid Mechanics and Heat Transfer 6,0 4G5303
Forskningsplanering och handledning 6,0 4H5900
Fundamentala begrepp för modellering av transport av värme och material 6,0 4H5923
Förbränningsteknik 6,0 4H5914
Gjutningens processteknologi 6,0 4G5302
Gjutningens processteknologi 6,0 4M5302
Grundläggande handledning 3,0 MH3906
Högpresterande material för krävande tillämpningar 7,5 MH3114
Högpresterande svepelektronmikroskopi 6,0 MH3112
Internationellt seminarium inom materialprocesser 6,0 4H5917
Introduction to the EMTO Program Package 1 9,0 MH3700
ITM doktorandkonferens 2,0 MH3306
Kvantmetallurgy- Ab- initio beräkningsverktyg för materialvetenskap 6,0 MH3704
Legeringsteori, kurs I 6,0 4H5104
Legeringsteori, kurs II 6,0 4H5105
Makromodellering av metallurgiska processer I 6,0 4H5906
Makromodellering av Metallurgiska processer II 9,0 4H5922
Materialoptimering 7,5 4H5621
Mikromodellering inom processmetallurgi 12,0 4H5916
Modellering och beräkningsmetoder i materialvetenskap 9,0 4H5919
Nano-mekanik- Metoder och material 7,5 4H5801
Produktionsanläggningar 6,0 4G5305
Produktionsteknik för stål 6,0 4H5921
Pulverteknologi 6,0 4G5304
Rent stål med tonvikt på gjutlådeteknologi, mindre kurs 6,0 4H5909
Resurseffektivitet, stålets kretslopp 6,0 MH3902
Scanning Probe Microscopy 6,0 4H5807
Seminariekurs i materialvetenskap på atomär skala 6,0 MH3623
Seminariekurs om avancerade stål 6,0 MH3110
Simulering av diffusionsstyrda omvandlingar 4,5 4H5108
Skadeutveckling vid förhöjd temperatur 9,0 4H5616
Termodynamisk modellering- utvärdering av termodynamiska egenskaper 6,0 MH3304
Tillämpad termodynamik och kinetik 6,0 MH3305
Värmebehandling av stål- dess metallografi 6,0 MH3113