Kurser, ITM/Materialvetenskap

Kursnamn Omfattning Kurskod
Arificiella material 6,0 hp F4H5805
Avancerad kurs i fasomvandlingar 6,0 hp F4H5103
Avancerad kurs i legeringsteori 6,0 hp F4H5106
Avancerad processvetenskap 8,0 hp FMH3904
Betydelse av inneslutningar vid tillverkning av stålprodukter 7,5 hp F4H5905
Deformationsmekanismer i metaller 7,5 hp F4H5202
Diffusion i fasta flerkomponentsystem 9,0 hp F4H5109
Ekonomisk processanalys och strategi 6,0 hp F4H5910
Electron Microscopy for High-Performance Steels and Other Alloys 6,0 hp FMH3100
Elektronstruktur - grundläggande teorier och beräkningsmetoder 6,0 hp FMH3703
Experimentell försöksplanering 6,0 hp FMH3000
Fasomvandlingar i högpresterande material 18,0 hp FMH3115
Fasomvandlingar, kurs I 6,0 hp F4H5101
Fasta tillståndets fysik, modellering 9,0 hp FMH3702
Forskningsplanering och handledning 6,0 hp F4H5900
Fundamentala begrepp för modellering av transport av värme och material 6,0 hp F4H5923
Förbränningsteknik 6,0 hp F4H5914
Gjutningens processteknologi 6,0 hp F4M5302
Grundläggande handledning 3,0 hp FMH3906
Högpresterande material för krävande tillämpningar 7,5 hp FMH3114
Högpresterande svepelektronmikroskopi 6,0 hp FMH3112
Internationellt seminarium inom materialprocesser 6,0 hp F4H5917
Introduction to the EMTO Program Package 1 9,0 hp FMH3700
ITM doktorandkonferens 2,0 hp FMH3306
Kvantmetallurgy- Ab- initio beräkningsverktyg för materialvetenskap 6,0 hp FMH3704
Legeringsteori, kurs I 6,0 hp F4H5104
Makromodellering av metallurgiska processer I 6,0 hp F4H5906
Makromodellering av Metallurgiska processer II 9,0 hp F4H5922
Materialoptimering 7,5 hp F4H5621
Mikromodellering inom processmetallurgi 12,0 hp F4H5916
Modellering och beräkningsmetoder i materialvetenskap 9,0 hp F4H5919
Produktionsteknik för stål 6,0 hp F4H5921
Rent stål med tonvikt på gjutlådeteknologi, mindre kurs 6,0 hp F4H5909
Resurseffektivitet, stålets kretslopp 6,0 hp FMH3902
Scanning Probe Microscopy 6,0 hp F4H5807
Seminariekurs i materialvetenskap på atomär skala 6,0 hp FMH3623
Seminariekurs om avancerade stål 6,0 hp FMH3110
Skadeutveckling vid förhöjd temperatur 9,0 hp F4H5616
Termodynamisk modellering- utvärdering av termodynamiska egenskaper 6,0 hp FMH3304
Tillämpad termodynamik och kinetik 6,0 hp FMH3305
Värmebehandling av stål- dess metallografi 6,0 hp FMH3113