Kurser, ITM/Materialvetenskap

Kursnamn Hp Kurskod
Arificiella material 9,0 4H5804
Arificiella material 6,0 4H5805
Atomistisk grund för modellering av lösningar 6,0 4H5302
Avancerad kurs i fasomvandlingar 6,0 4H5103
Avancerad kurs i legeringsteori 6,0 4H5106
Avancerad processvetenskap 8,0 MH3904
Bestämning av återstående livslängd i högtempanläggningar 6,0 4H5602
Betydelse av inneslutningar vid tillverkning av stålprodukter 7,5 4H5905
Datorberäkning av jämvikter och fasdiagram 6,0 4H5303
Datorberäkning av jämvikter och fasdiagram 6,0 MH3303
Deformationsmekanismer i metaller 7,5 4H5202
Diffusion i fasta flerkomponent-system 6,0 4H5107
Diffusion i fasta flerkomponentsystem 9,0 4H5109
Ekonomisk processanalys och strategi 6,0 4H5910
Electron Microscopy for High-Performance Steels and Other Alloys 6,0 MH3100
Elektronstruktur - grundläggande teorier och beräkningsmetoder 6,0 MH3703
Experimentell försöksplanering 6,0 MH3000
Experimentell teknik inom metallurgin 6,0 4H5901
Fasomvandlingar i högpresterande material 12,0 MH3111
Fasomvandlingar i högpresterande material 18,0 MH3115
Fasomvandlingar, kurs I 6,0 4H5101
Fasomvandlingar, kurs II 6,0 4H5102
Fasta tillståndets fysik, modellering 9,0 MH3702
Fluid Mechanics and Heat Transfer 6,0 4G5303
Fluid Mechanics and Heat Transfer 6,0 4M5303
Fogningsteknik 6,0 4H5620
Forskningsplanering och handledning 6,0 4H5900
Fundamentala begrepp för modellering av transport av värme och material 6,0 4H5923
Fysisk modellering av metallurgiska processer 6,0 4H5920
Förbränning i industriella processer 6,0 MH3401
Förbränningsteknik 6,0 4H5914
Gjuteriteknik 6,0 4M5300
Gjuteriteknik 6,0 MH3250
Gjutningens processteknologi 6,0 4G5302
Gjutningens processteknologi 6,0 4M5302
Gjutningens processteknologi 6,0 MH3252
Grundläggande handledning 3,0 MH3906
Hot Forming of Heavy Steel Workpieces 6,0 4M5311
Hydrometallurgi 6,0 4H5701
Högpresterande industriella ugnar 6,0 4H5924
Högpresterande material för krävande tillämpningar 7,5 MH3114
Högpresterande svepelektronmikroskopi 6,0 MH3112
Högtemperaturmaterial 6,8 4H5617
Innovationer av nanoskalmaterial driver framtida teknikutveckling 7,5 4H5806
Internationella seminarier, special doktorandkurs 7,5 4H5918
Internationellt seminarium inom materialprocesser 6,0 4H5917
Introduction to the EMTO Program Package 1 9,0 MH3700
Introduktionskurs i 'Visual Basic' 7,5 4H5803
ITM doktorandkonferens 2,0 MH3306
Kinetik 6,0 4H5902
Kristallisations processer 6,0 MH3251
Kristallisationsprocesser 6,0 4G5301
Kristallisationsprocesser 6,0 4M5301
Kvantitativ metallografi 6,0 4H5610
Kvantmetallurgy- Ab- initio beräkningsverktyg för materialvetenskap 6,0 MH3704
Ledning och hantering av forskningsprojekt 4,5 4H5619
Legeringsteori, kurs I 6,0 4H5104
Legeringsteori, kurs II 6,0 4H5105
Magnetism i fasta tillståndet 7,5 4H5622
Makromodellering av metallurgiska processer I 6,0 4H5906
Makromodellering av Metallurgiska processer II 9,0 4H5922
Material för kallformning 6,0 4H5605
Materialets roll vid skärande bearbetning 6,0 4H5604
Materialoptimering 7,5 4H5621
Materialoptimering för aluminiumlegeringar 9,0 4H5618
Materialvalets teori och tillämpning 9,0 4H5603
Metallegeringars stelningsprocesser 7,5 MH3260
Mikromodellering inom processmetallurgi 12,0 4H5916
Modellering av industriella förbränningsproc.-applikation 7,5 4H5913
Modellering av industriella förbränningsprocesser-teori 7,5 4H5912
Modellering av metallurgiska processer 6,0 4H5908
Modellering och beräkningsmetoder i materialvetenskap 9,0 4H5919
Nano-mekanik- Metoder och material 7,5 4H5801
Nano-mekanik- Metoder och material 12,0 4H5802
Nano-strukturerade material 7,5 4H5702
Partikelmetallurgi 6,0 MH3903
Processing by Casting and Metal Forming 6,0 MH3259
Processing of Forging Ingots 6,0 4M5310
Processing of Forging Ingots 6,0 MH3257
Produktions- och anläggningsteknik I 6,0 4H5915
Produktionsanläggningar 6,0 4G5305
Produktionsanläggningar 6,0 4M5305
Produktionsanläggningar 6,0 MH3254
Produktionsteknik för stål 6,0 4H5921
Pulvermetallurgiska material 6,0 4H5608
Pulverteknologi 6,0 4G5304
Pulverteknologi 6,0 4M5304
Reaktioner med fast fas 6,0 4H5903
Reaktioner med och i flytande fas 6,0 4H5907
Rent stål med tonvikt på gjutlådeteknologi, mindre kurs 6,0 4H5909
Resurseffektivitet, stålets kretslopp 6,0 MH3902
Rostfria material 6,0 4H5614
Scanning Probe Microscopy 6,0 4H5807
Seminariekurs i materialvetenskap på atomär skala 6,0 MH3623
Seminariekurs om avancerade stål 6,0 MH3110
Seminarieserie inom KCSE forskarskola 4,5 MH3701
Seminars in Materials Processing 6,0 4M5306
Simulering av diffusionsstyrda omvandlingar 4,5 4H5108
Simulering och modellering på atomär skala 6,0 MH3725
Skadeutveckling vid förhöjd temperatur 9,0 4H5616
Solidification Processing I 3,0 4M5307
Solidification Processing I 3,0 MH3255
Solidification Processing II 3,0 4M5308
Solidification Processing II 3,0 MH3256
Teknologiska egenskaper hos konstruktionsmaterial 6,0 4H5609
Teoretisk processmetallurgi 12,0 4H5904
Termodynamisk modellering- utvärdering av termodynamiska egenskaper 6,0 MH3304
Termofysikaliska egenskaper hos högtemperatursystem 6,0 4H5925
Tillverkningens roll för material 6,0 4H5615
Tillämpad termodynamik och kinetik 6,0 MH3305
Tillämpning av termodynamiska beräkningsprogram för metallurgiska processer 6,0 MH3901
Utmattning av material 6,0 4H5613
Vetenskapligt ledarskap och projektledning 6,0 MH3622
Värmebehandling av stål- dess metallografi 6,0 MH3113
Värmeåtervinning 3,0 4H5911