Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Korta onlinekurser för yrkesverksamma

Är du intresserad av hållbar utveckling, artificiell intelligens eller digital utveckling och hur det kan utveckla din affär? KTH erbjuder flera kurser online, så kallade MOOC:ar (Massive Open Online Courses), som du kan läsa på bara några timmar – helt kostnadsfritt.

Läs en kurs online på KTH

Våra MOOC-kurser är nätbaserade, öppna och gratis för alla intresserade att läsa, till exempel för att utveckla din karriär eller helt enkelt lära dig något nytt. Du behöver inga förkunskaper eller behörighet för att ta en kurs. Läs kurserna helt i din egen takt – du kan börja och sluta när du vill. Kurserna ger inga högskolepoäng.

KTH erbjuder också ett stort antal längre kurser för dig mitt i arbetslivet

Missa inte vårt stora utbud av längre, poänggivande fristående kurser för vidareutbildning och kompetensutveckling inom många olika ämnen som programmering, ledarskap och cybersäkerhet. KTH har kurser både på distans och på plats, och kurserna startar löpande under året. Sök idag!

Fristående kurser för yrkesverksamma

Nätkurserna vi erbjuder 

Introduction to Sustainable Development

Under den här kursen får du en grundläggande introduktion till hållbar utveckling. Vi kommer bland annat att diskutera:

 • Hållbarhetens tre pelare (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet)
 • Planetens gränser
 • Resurshantering

Du kommer också att lära dig om nyckelkompetenser för hållbarhet, såsom systemtänkande och värderingstänkande, och få en översikt över de grundläggande mekanismerna för jordens klimat och klimatförändringar.

 • 100 % online
 • Ca. 10 timmar för att slutföra kursen
 • Läs i egen takt med flexibla deadlines
 • Nybörjarnivå
 • Språk: Engelska
 • Läs kursen helt kostnadsfritt

Registrera dig på kursen

Enforcing Sustainable Development

På den här kursen får du insikt i hur individer, organisationer och samhällen tar sig an hållbarhetsutmaningar på olika sätt. Du kommer att lära dig:

 •  Att identifiera och prioritera lösningar utifrån olika perspektiv
 • Om hur värderingar, attityder och beteenden för hållbar utveckling hänger samman
 • Om olika verktyg för hantering av hållbarhet
 • Hur man genomför organisatoriskt lärande, incitament och verktyg för att förändra beteenden för hållbar utveckling
 • Begrepp som används i den aktuella hållbarhetsdebatten
 • 100 % online
 • Ca. 10 timmar för att slutföra kursen
 • Läs i egen takt med flexibla deadlines
 • Nybörjarnivå
 • Språk: Engelska
 • Läs kursen helt kostnadsfritt

Registrera dig på kursen

Introduktion till Material i ett cirkulärt samhälle

Cirkulär ekonomi kan numera anses vara en etablerad del av omställningen till ett hållbart samhälle. Men vad betyder det egentligen och vad är nytt?

Den här kursen ger dig en introduktion till cirkulär ekonomi med fokus på material. I denna introduktionskurs får du lära dig vad cirkulär ekonomi är, hur det förhåller sig till hållbar utveckling samt viktiga principer för cirkulär ekonomi. Som påbyggnad till denna introduktionskurskurs finns en kurs om återvinning  och en kurs om metaller .

 • 100 % online
 • Ca. 5 timmar för att slutföra kursen
 • Läs i egen takt med flexibla deadlines
 • Nybörjarnivå
 • Språk: Svenska
 • Läs kursen helt kostnadsfritt

Registrera dig på kursen

Material i ett cirkulärt samhälle – Återvinning

Den här kursen sammanfattar kunskapsläget inom cirkulär ekonomi och återvinning av material. Under kursen går vi igenom:

 • Vad är återvinning?
 • Olika material och processer för återvinning
 • Öppna och slutna system för återvinning
 • Standarder och återvinning i ett cirkulärt samhälle

Inom cirkulär ekonomi erbjuder vi också en introduktionskurskurs  och en kurs om metaller .

 • 100 % online
 • Ca. 10 timmar för att slutföra kursen
 • Läs i egen takt med flexibla deadlines
 • Nybörjarnivå
 • Språk: Svenska
 • Läs kursen helt kostnadsfritt

Registrera dig på kursen

Material i ett cirkulärt samhälle – Metaller

Kursen ger dig grundläggande insikter i cirkulär ekonomi och återvinning av metaller. Du kommer också att få en förståelse för de vanligaste metallernas återvinning och deras roll i ett hållbart samhälle i en cirkulär ekonomi. Under kursen går vi igenom:

 • Grunderna i de vanligaste metallers egenskaper och olika användningsområden
 • Grunderna i de vanligaste metalliska materialens framställning
 • Återvinning av metaller samt deras miljöavtryck
 • Grunderna i cirkulär ekonomi

Inom cirkulär ekonomi erbjuder vi också en introduktionskurskurs  och en kurs om återvinning .

 • 100 % online
 • Ca. 10 timmar för att slutföra kursen
 • Läs i egen takt med flexibla deadlines
 • Nybörjarnivå
 • Språk: Svenska
 • Läs kursen helt kostnadsfritt

Registrera dig på kursen

Under the Hood of Machine Learning

Under den här kursen får du lära dig grunderna inom AI, Machine learning och Neural Networks. Du kommer lära dig om viktiga begrepp som Gradient Descent, Backpropagation och Activation Functions. Vanliga mätvärden presenteras liksom problem såsom överanpassning och underanpassning. Bland annat går vi på djupet inom frågorna:

 • Vad är Neural Networks och hur tränas dem?
 • Hur analyserar Neural Networks bilder och text?
 • Hur viktigt är data?
 • 100 % online
 • Ca. 4 timmar för att slutföra kursen
 • Läs i egen takt med flexibla deadlines
 • Nybörjarnivå
 • Språk: Engelska
 • Läs kursen helt kostnadsfritt

Registrera dig på kursen

Business Implications of AI

Dagens konstant växande AI-teknik erbjuder många olika affärsmöjligheter. Att starta ett AI-projekt och maximera balansen mellan affärseffekter och resurser är dock fortfarande en krävande uppgift, som kräver en grundlig förståelse för vad AI kan och inte kan göra för ditt företag.

Den här kursen ger dig en introduktion till:

 • Vad du kan använda artificiell intelligens till
 • Hur du som företagsledare bör närma dig AI ur en företagsstrategisk synvinkel
 • Vilka viktiga strategiska beslut du måste fatta i förväg
 • Vilken kompetens du behöver för att lyckas
 • Hur du bör starta och gå vidare med de olika stegen i ditt projekt

Impact from digital transformation

På den här kursen lär vi dig vad du kan göra när den digitala utvecklingen snabbt förändrar det du jobbar med. Du lär dig hur du hanterar den turbulenta process som ofta uppstår på grund av digitalisering och om hur det nya affärslandskapet utvecklas som en konsekvens.

Den här kursen ger dig en introduktion till:

 • Nya affärsmöjligheter och behovet av omorganisering
 • Digitaliseringens effekter på kunder samt på externa och interna processer
 • Digitala trender som förändrar värdeskapandet
 • Hur du behärskar strategier, metoder och tillvägagångssätt för dig och ditt företag när du tar dig an den digitala omställningen
 • Sorteringsmekanismer för bättre prioritering

Har du frågor?

Mejla oss på info@kth.se  om du undrar något eller behöver vägledning kring utbildning.

Fler kurser och utbildningar för kompetensutveckling

KTH erbjuder många möjligheter för dig att fördjupa eller bredda din kompetens och utveckla karriären, eller om du hellre vill satsa på något helt nytt.

Två personer som diskuterar och gestikulerar mot något i förgrunden

Fristående kurser

Avgiftsfria kurser inom många olika områden, perfekt för att utveckla karriären.

Fristående kurser

Tre personer i labbrockar tittar på en modell av en motor.

Uppdragsutbildning

Skräddarsydd kundanpassad utbildning i form av kortare kurser och större program.

Utbildning för företag