NYHETER

Snart möjligt att skissa med röster

Ett europeiskt projekt där KTH ingår ska mynna ut i ett datoriserat designverktyg som ska hjälpa till med ljudskapandet. Resten tar din röst ta hand om.

NYHETER

Svensk forskning lanseras i världen

KTH är ett av sex svenska universitet som ska göra svensk forskning mer känd i Asien och Sydamerika. Projektet Swedish Academic Collaboration Forum har bland annat som syfte att stärka gamla, och skapa nya, forskarutbyten och samarbeten.

NYHETER

Förbättrade diagnosmetoder ger större chans till överlevnad

KTH-forskarna Elira Maksuti och Erik Widman arbetar med att utveckla helt nya men också förbättra diagnosmetoder för hjärt- och kärlsjukdomar.

Kalender