Guld till KTH-studenter i Puerto Rico

Tre studenter från civilingenjörsutbildningen i Elektroteknik gick tidigare i år till final, som ett av sex lag, i en tävling som arrangerades av "IEEE Antennas and Propagation Society". Väl på plats i Puerto Rico vann deras konstruktion som utvinner energi ur wifi- och 3G-signaler första pris.

KTH får nyckelroll i europeiskt projekt

KTH kommer att delta i ett prestigefyllt europeiskt forskningsprojekt i EU:s mobilitetsprogram Marie Sklodowska-Curie. Syftet med projektet är att utveckla avancerade terahertzlösningar med hjälp av mikrovågselektronik och teknologi inom fotonik, och en av de inblandade forskarna är Joachim Oberhammer.

De har lärt robotar att samarbeta

Dimos Dimarogonas har under tre år arbetat med att få robotar att prata sinsemellan. Nu har projektet gått i mål och man har utvecklat teknik som gör att robotar kan kommunicera via kroppsspråk och på så sätt samarbeta och hjälpa varandra.

Årsboken 2015

I elektroskolans årsbok kan du läsa om den forskning och utbildning som bedrivits på skolan under 2015. I årets uppslaga kan du bland annat läsa senaste nytt om hur man genom elektroteknik kan upptäcka hudcancer, jakten på vatten i rymden, hur skolan arbetar med studentsamverkan och en djupintervju med vår nya professor Viktoria Fodor.

NYHET

Robert Lagerström ny ledarmot i Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi välkomnar i år åtta nya framstående forskare, och en av de nya ledamöterna är Robert Lagerström, universitetslektor vid avdelningen för elkraftteknik. 

– Jag hoppas att jag kan bidra till att unga forskare syns, hörs och tas på allvar. Att den forskning som görs i Sverige ska nå ut till samhället på ett bra sätt så att yngre vågar satsa på en forskarkarriär, säger Lagerström.

FORSKNING

Nytt diagnosverktyg för hudcancer

Av alla former av cancer står malignt melanom och övrig hudcancer för den snabbaste ökningstakten enligt statistik från Socialstyrelsen. Den årliga ökningen enbart av malignt melanom ligger på 5,7 procent för kvinnor och 5,9 procent för män. I ett försök att göra något åt den sjukdomen har forskare från KTH utvecklat en teknik som snabbt, effektivt och säkert kan ställa hudcancerdiagnos.

Ny docent

Daniel Månsson, Elektroteknisk teori och konstruktion
​​​​​​​Hans docentföreläsning​​​​​​​

Till sidans topp