Mötet mellan biologi och teknik

Vi är stolta att kunna välkomna biträdande lektor Anna Herland till skolan för elektro- och systemteknik! Anna kommer att bedriva forskning inom bioelectric hybrid systems, ett område som kombinerar två ämnen som kan kännas långt ifrån varandra - biologi och elektroteknik.

Ny professor

Lars Jonsson är professor i electromagnetiska fält. Hans forskning handlar bland annat om att utveckla och skapa verktyg som kan användas för att avgöra om antenner, filter och mer allmänt elektromagnetiska spridare, är optimala med avseende på deras fysikaliska begränsningar.

Genererar kraft ur alla vågor

KTH-forskaren Anders Hagnestål har utvecklat en ny form av vågkraftgenerator som ska kunna utvinna energi ur alla typer av vågor i havet. 

NYHET

Ny app ska effektivisera svenska för invandrare

Gunnar Karlsson, professor vid KTH, är aktiv i utvecklingen av en mobil-app som ska få människor att lära sig svenska snabbare.

FORSKNING

Forskare om liv på Jupiters måne Europa

I slutet av 2013 kunde forskare slå fast att stora plymer av vattenånga sprutar ut från Jupiters måne Europa. En av forskarna bakom observationen är Lorenz Roth. Vattenplymernas existens har varit mycket ifrågasatt av forskarsamfundet, men nu presenterar NASA nya observationer som stärker Lorenz Roth och de andra forskarnas tes. En tes som förutom vattenplymernas existens innebär att liv på Europa kan nås och mätas genom dem.

Ny docent

Daniel Månsson, Elektroteknisk teori och konstruktion
​​​​​​​Hans docentföreläsning​​​​​​​

Till sidans topp