KTH Live-in lab

Institutionen för energiteknik erhåller 4,8 miljoner från Vinnova för att skapa en testbädd för innovativa miljötekniska produkter och tjänster inom boende- och byggsektorn. Projektet är ett samarbete med ett flertal företag inom byggsektorn.

Infrastruktur på KTH

KTH har en omfattande infrastruktur för forskning och innovation med många avancerade forskningsmiljöer som är tillgängliga för teknik- och forskningsintensiva företag

Till sidans topp