UTBILDNING PÅ DJUPET

ITM och Atlas Copco - praktik i utbildningen

Teorier och vetenskap i all ära, men hur väl förbereder den traditionella undervisningen egentligen studenterna för arbetslivet? På skolan för industriell teknik och management blir praktiska kursmoment allt vanligare, en utveckling som välkomnas av både studenter och företag.

Utbildning på djupet

Utbildning med koll på omvärlden

Det var stor uppslutning när Kungliga Tekniska Högskolan och fem andra lärosäten ordnade sammanstrålade för TED MINT, en workshop för att utbyta erfarenheter internationellt. Workshopen hölls för första gången i år men är tänkt att bli ett årligt återkommande komplement till TED-evenemanget.

Infrastruktur på KTH

KTH har en omfattande infrastruktur för forskning och innovation med många avancerade forskningsmiljöer som är tillgängliga för teknik- och forskningsintensiva företag