FORSKNING PÅ DJUPET

Nytt material till fordonskomponenter - hur påverkas affärsmodellerna?

Det började med att Madeleine Ekström skulle ta fram ett nytt material, som skulle ersätta gjutjärnet, i turbogrenrör. Men det som började med materialframtagning inom fordonsindustrin har utvecklats till att bli mycket större och även omfatta byggande av ett testlaboratorium.

Nytt material till fordonskomponenter

Infrastruktur på KTH

KTH har en omfattande infrastruktur för forskning och innovation med många avancerade forskningsmiljöer som är tillgängliga för teknik- och forskningsintensiva företag