Skolans årsrapport 2015

Skolans årsrapport har nu kommit från trycket. Årets rapport fokuserar på "Impact" det vill säga forskningens påverkan och samverkan med samhället.

En pdf-version av rapporten hittar du under Om skolan

Vill du ha en rapport i pappersformat kontakta; infomaster@itm.kth.se

Utlysning av stipendier; Integrated Transport Research summer scholarship 2016

KTH:s forskningscentra, Integrated Transport Research Lab (ITRL) utlyser härmed fyra stipendier om 25 000 kr vardera, för att främja studier i "hållbara transportlösningar".

Infrastruktur på KTH

KTH har en omfattande infrastruktur för forskning och innovation med många avancerade forskningsmiljöer som är tillgängliga för teknik- och forskningsintensiva företag

Till sidans topp