FORSKNING PÅ DJUPET

Hur påverkas affärsmodellerna av teknikskiften mot hållbara transporter?

Hur påverkas olika aktörer och affärsmodeller av teknikskifte och stora infrastrukturförändringar? Det är frågan som Stefan Tongur och Mats Engwall studerat i samband med projektet Slide-In, där olika aktörer utvärderar teknik för elektrifiering av vägar, vilket skulle kunna innebära ett paradigm-skifte för framtida vägtransporter.

Teknikskiften mot hållbara transporter - hur påverkas affärsmodellerna?

Infrastruktur på KTH

KTH har en omfattande infrastruktur för forskning och innovation med många avancerade forskningsmiljöer som är tillgängliga för teknik- och forskningsintensiva företag