”De ska få fart på bolagsbyggande”

Professor Pontus Braunerhjelm på institutionen för industriell ekonomi och organisation, har fått i uppdrag av regeringen att se över innovations- och entreprenörskapsklimatet i Sverige, genom att leda utredningen och tillsätta en referensgrupp. Den nya utredningen Utveckling av innovations- och entreprenörsklimatet ska se över förutsättningarna att starta och driva företag, samt utveckla innovationer.

Infrastruktur på KTH

KTH har en omfattande infrastruktur för forskning och innovation med många avancerade forskningsmiljöer som är tillgängliga för teknik- och forskningsintensiva företag

Till sidans topp