KTH-artikel vann TU Delft Global Drinking Water Best Paper Award 2019

Grafiskt abstract (Ur Sediment color tool for targeting arsenic-safe aquifers for the installation of shallow drinking water tubewells)
Publicerad 2019-09-19

Prosun Bhattacharya och Mohammed Hossain har tilldelats TU Delft Global Drinking Water Best Paper Award 2019.

De tilldelas priset för sin artikel “ Sediment color tool for targeting arsenic-safe aquifers for the installation of shallow drinking water tubewells “ (in Science of the Total Environment, ISSN 0048-9697, E-ISSN 1879-1026, Vol. 493, p. 615-625) med motiveringen att den "ansågs vara mycket komplett, vetenskapligt relevant, originell och framför allt väldigt användbar i praktiken. Dessutom var det den enda publikationen som rankades i topp 4 av samtliga i juryn.". Den vinnande artikeln härstämmar från projektet Sustainable Arsenic Mitigation (SASMIT) . Projektet har även tagits upp som resultatexempel av Sida (Sida.se: De löser problemet med arsenik i vattnet ).

Priset på 2000 Euro kommer att delas ut vid "Role of Technology" -förevenemanget för IWA WDCE 2019 i Delft 25-26 november 2019.

TU Delft Global Drinking Water Best Paper Award 2019  delas ut årligen till den bästa artikel som har publicerats om innovativa dricksvattenteknologier med direkt koppling till säker dricksvattenförsörjning i Global South. Med utmärkelsen syftar Global Drinking Water-programmet till att stimulera mer forskning kring detta ämne.

Kontakt:

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2019-09-19