Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskning vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Inom skolan finns ca 70 professorer (inklusive gästprofessorer och adjungerade professorer) och 30 docenter, fördelade på följande sex forskningsområden och ämnesinriktningar.

  • Arkitektur : Arkitekturens design, teknik och representation; Arkitekturens teori, historia och kritiska studier; Stadsbyggnad
  • Byggvetenskap : Betongbyggnad, Bro- och stålbyggnad, Byggnadsmaterial, Byggnadsteknik, Installationsteknik, Jord- & bergmekanik, Strömnings- och klimatteknik, Trafik- & logistik.
  • Fastigheter och byggande:  Fastighetsekonomi och finans; Fastighetsföretagande och finansiella system; Lantmäteri – fastighetsvetenskap och geodesi; Ledning och organisering i byggande och förvaltning
  • Filosofi och historia : Filosofi, Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
  • Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik : Industriell ekologi, Mark- och vattenteknik, Miljöstrategisk analys.
  • Samhällsplanering och miljö : Geoinformatik, Regional utveckling, Transport- & lokaliseringsanalys
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2023-01-03