CTR-dagen 2017


Centrum för trafikforsknings (CTR) årliga event.

Tid: To 2017-06-01 kl 13.00 - 17.00

Plats: Nya matsalen, Nymble, KTH, Drottning Kristinas väg 15

Anmäl dig senast 24 maj: lctr-info@ctr.kth.se

Program:

13:00-13.30 Inledning, Centrumföreståndare Wilco Burghout

13.30-14.30 Tema 1 : Kollektivtrafik, gång och cykel

Optimering i kollektivtrafik, Erik Jenelius

Trafikplanering för kollektivtrafik, cykel och gång, Clas Rydergren

Gångtrafiksimulering, Fredrik Johansson

14.30-15.00 Fika och Posters

15.00-16.00 Tema 2 : Modern trafikstyrning i en uppkopplad och delvis

automatiserad värld

Självkörande fordon kräver nya trafikmodeller, Johan Olstam

Proaktiv och robust trafikledning , Joakim Ekström

Modern trafikstyrning i städer, Xiaoliang Ma

16.00-16.45 Rundabordsdiskussion kring teman

16.45-17.00 Summering och posterprisutdelning

2017-06-01T13:00 2017-06-01T17:00 CTR-dagen 2017 CTR-dagen 2017
Till sidans topp