Till innehåll på sidan

Cirkulär offentlig upphandling som katalysator för cirkulär ekonomi

Photo by rawpixel on Unsplash
Publicerad 2018-11-16

Offentlig upphandling omsätter ca en femtedel av svensk BNP och är därmed ett mycket kraftigt verktyg för att bidra till att ställa om vårt samhälle i en mer hållbar riktning.
Nu startar ett projekt kring cirkulär upphandling med forskare från KTH och IVL. Projektet finansieras av Formas och ska under tre års tid fokusera på cirkulär offentlig upphandling och därmed stödja utvecklingen av cirkulär ekonomi.

-Offentlig upphandling är ett av få styrmedel som kan påverka organisationers och anbudsgivares hållbarhetsarbete inte bara i Sverige, utan även utanför vårt eget lands gränser. Det ger stora möjligheter att påverka leverantörer och anbudsgivare att inkluderar såväl miljöaspekter som social och ekonomisk hållbarhet utmed hela livscykeln, säger Sofia Lingegård, projektledare.

Bakgrund till projektet

Det finns olika sätt att påverka offentlig produktion. Grön upphandling, som anknyter till miljöfrågor, och hållbar upphandling som innehåller de tre dimensionerna inom hållbarhet; miljömässig, social och ekonomisk. Trots en hel del svårigheter vid kravställande och uppföljning utgör den offentliga upphandlingen en stor möjlighet att påverka samhällsutvecklingen i stort.

Cirkulär ekonomi har tilldragit sig ett allt större intresse på såväl vetenskaplig som politisk nivå som ett sätt att uppnå mer hållbara konsumtions- och produktionsmönster i vårt samhälle. Cirkulär ekonomi innebär att bibehålla och förlänga värdet av material, produkter och tjänster - att sluta kretslopp genom återvinning, återanvändning och minimering av avfall.

Syfte med projektet

Projektets övergripande syfte är att beskriva vad som menas med cirkulär upphandling, sammanställa nuläget samt föreslå lämpliga typer av upphandlingskriterier för att på sikt stimulera och bredda den praktiska tillämpningen av denna upphandlingstyp.

Kontakt

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-11-16