Till innehåll på sidan

KTH-studenter lär sig designa och bygga en materialeffektiv träbro

2 studenter bygger i trä.
Byggandet pågår för fullt i en labbhall på KTH Campus. Carl Lagerkvist, som går femte året vid arkitektutbildningen och Samuel Auger, vid ingenjörsprogrammets femte år, arbetar med att foga samman en del av brokonstruktionen. –Det har varit roligt, men samtidigt utmanande med de materialförseningar som vi haft. Det är som i verkliga livet, säger de. Foto: KTH.
Publicerad 2023-06-12

Arkitekturstudenter och ingenjörsstudenter jobbar sida vid sida i ett praktiskt projekt som går ut på att designa och bygga en träbro med 10 meters spännvidd.

Det är 36 studenter studenter från 2 olika masterkurser – Byggvetenskaps ”Design of timber based hybrid structures” och Arkitekt-skolans Applied Architecture – som är i färd med att bygga bron, en gångbro i trä med 10 meter i spännvidd.

Modell på den fribärande 10 meter långa bron.
Modell på den fribärande 10 meter långa bron. Foto: KTH.

– Arkitekt och ingenjörsstudenter har få gemensamma kurser, men i den här kursen samarbetar de. Det blir en blandning av arkitektur och ingenjörskonst, berättar Magnus Wålinder, professor vid Institutionen för Byggvetenskap.

Bygget har föregåtts av en design- och konstruktionsfas, där 6 olika grupper med 3 ingenjörsstudenter arbetat tillsammans med 3 arkitektstudenter för att ta fram alternativa brokonstruktioner. Där har de kunnat arbeta med olika typer av förband, skruvförband och limförband, och genomfört hållfasthetsberäkningar. En viktig aspekt i designarbetet har varit att använda så lite material som möjligt, vilket ger en bro som väger ca 2- 2.5 ton.

Lärarna Roberto Crocetti och Magnus Wålinder vid en av de sammansatta brodelarna.
Lärarna Roberto Crocetti och Magnus Wålinder vid en av de sammansatta brodelarna. Foto: KTH.

Bland de 6 bidragen röstades ett broförslag fram av en jury bestående av både arkitekter och ingenjörer samt representanter från industrin Ett flertal aspekter vägdes samman, bland annat byggbarhet, konstruktionens effektivitet och hur den passar in i den miljön där den ska placeras. En annan viktig parameter var att bron ska vara lätt att transportera som ett ”platt paket” (tänk Ikea), samt att den enkelt ska gå att ta isär för återbruk. Hela projektet pågår under ca 2 månader.

Byggtiden var först beräknad till ca 5 dagar, men materialförseningar gör att det blir svårt att nå i mål i tid.

Den färdiga bron.
Den färdiga bron innan den fraktas för att impregneras. Foto: KTH.

Järfälla kommun är en av flera partners i projektet, och när träbron är klar kommer den att fraktas till Järva Naturreservat och placeras över Igelbäcken.

Fakta

Detta är andra året som det gemensamma projektet att designa och bygga en gångbro i trä, 10 m spännvidd, genom samverkan i två Master-kurser: AF2302 Design of timber based hybrid structures (Lärare: Roberto Crocetti; Magnus Wålinder) och Applied Architecture (Lärare: Tobias Nissen; Mats Fahlander).

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2023-06-12