Till innehåll på sidan

Ny forskningsfilm belyser miljökrisen ur ett postkolonialt perspektiv

The Lindeka
Publicerad 2023-11-23

Den 14 november fick besökare en smygpremiär av filmen "The Lindeka: When a Book Ate a City" på Accelerator, Stockholms universitet - som adresserar miljökrisen genom de aktiva kvarlevorna av koloniseringen. Filmen etablerar och problematiserar förhållandet mellan en europeisk (kon)text och en afrikansk stad. Den 17 november hade filmen världspremiär på SVA Film Festival i Toronto.

Originell syn på den globala miljökrisen

Jacob von Heland, ekolog med inriktning på visuell miljöhumaniora på KTH och Henrik Ernstson, professor i strategiska hållbarhetsstudier på KTH, producerade The Lindeka i samarbete med Anita Mkizwana och Philisiwe Twinjstra i eThekwini-Durban, Sydafrika. Den adresserar miljökrisen genom de aktiva kvarlevorna av koloniseringen.

"Det här projektet började som en idé med en liten grupp människor och en bok av den franske filosofen Michel Serres, Malfeasance: Appropriation Through Pollution, en ganska originell syn på den globala miljökrisen. Filmen skapades i samarbete med människor i eThekwini-Durban, särskilt Anita och Phili", säger Jacob von Heland.

Jacob och Henrik
Jacob von Heland och Henrik Ernstson

"Att forska genom film är att utforska och bli medveten om situerade sätt att känna platser. Att använda film som forskning etablerar och problematiserar här förhållandet mellan en europeisk text och en afrikansk stad. Det visar hur staden hjälper oss att se att historien inte är så linjär som vissa europeiska berättelser om världen har hävdat", tillägger Henrik Ernstson.

Lindeka väcker frågor om egendom och historiska skillnader

Filmen tar tittaren på en resa från vad som hävdas i boken till en mycket mångsidig, skiktad och levande stad genom hur Lindeka använder sin stad för att testa och ifrågasätta vad boken säger om egendom, miljökris och historisk skillnad. Filmen är den andra i en trilogi som utvecklar vad Jacob och Henrik kallar filmisk etnografi, ett bidrag till miljöhumaniora och urbana studier vid KTH och utanför.

"Vi analyserar och engagerar oss i en mycket orättvis värld mitt i en miljökris. Vi tror att postkoloniala och dekoloniala perspektiv är centrala för en sådan analys, oavsett var du befinner dig", framhåller Henrik.

Film i forskning bidrar till manifestera situerade upplevelser

 "För att göra detta utvecklar vi forskningsmetoder som använder film och biografer för att förstå situerade erfarenheter och sätt att veta", säger Jacob och fortsätter. "Med andra ord, utöver att skriva artiklar och böcker, behöver den akademiska världen tillämpa film som en metod för kritisk kunskapsproduktion."

Filmen har även precis haft världspremiär på årets festival för Society of Visual Anthropology i Toronto den 17 november 2023, en festival som ingår i Association of American Anthropologists (AAA). Under 2025 kommer den att bli tillgänglig för allmänheten. Lärare och studenter som är intresserade av att se och använda filmen i undervisningen kan kontakta Jacob och Henrik.

Filmen finansierades av Formas genom forskningsprojektet Visual Environmental Humanities vid KTH Environmental Humanities Laboratory.

Läs mer om filmprojektet och se trailern till The Lindeka:

Trailer för filmen

SVA:s filmfestival med synopsis 

Tidigare filmer av regissörerna

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2023-11-23