Till innehåll på sidan

Stockholm först ut att få EU:s Mission Label

Photo: bruev / iStock
Publicerad 2023-10-31

I oktober stod det klart att Stockholm är en av de första städerna att få sin klimatplan godkänd av Europeiska kommissionen och därmed först ut att tilldelas EU Mission Label. KTH var en av aktörerna att underteckna det klimatstadskontrakt som ligger till grund för utnämningen.

Ett klimatstadskontrakt (Climate City Contract) beskriver stadens åtaganden för klimatneutralitet och innehåller en handlings- och investeringsplan för hur arbetet mot klimatneutralitet ska drivas framåt. EU:s Climate City Contract har inspirerats och utvecklats av det nationella Klimatkontrakt 2030 som togs fram av KTH:s strategiska innovationsprogram Viable Cities. EU har nu granskat Stockholm stads klimatkontrakt och det positiva utfallet och den höga ambitionsnivån gav Stockholm utmärkelsen EU Mission Label.

KTH bidrar till EU:s hållbarhetsarbete

Karin Larsdotter

Karin Larsdotter, är vice föreståndare för KTH Climate Action Centre och vice president för det vetenskapliga råd om klimat som snart startar upp. Hon säger att det är oerhört positivt för KTH:s del att ha signerat Climate City Contract. Och KTH bör engageras mer i arbetet med klimatomställningen, anser hon.

- Stockholm vill vara en föregångsstad när det gäller klimatomställning och hållbar utveckling. Nu har staden satt ambitiösa men nödvändiga mål, och då behöver vi som verkar i Stockholm kroka arm i de ambitionerna. KTH:s forskningsresultat och utexaminerade studenter ska förstås hjälpa Stockholm att nå sina mål. Men KTH har nu också en gyllene möjlighet att använda Stockholm som case för att göra både forskning och utbildning relevant, och för att testa resultat och snabba på implementeringen.

Pernilla Hagbert

Pernilla Hagbert, forskare vid avdelningen för Urbana och regionala studier ingår i rådet. Hon ser stora möjligheter för KTH att vara med och bidra till omställningen.

- Från forskningens sida ser vi att kommunerna trots höga ambitioner behöver göra mer för att bidra till att nå klimatmålen. Omställningskapaciteten måste öka och här kan forskning från KTH (tillsammans med våra samarbetspartners) följa arbetet, utmana rådande inlåsningar såväl som bidra med bättre beslutsunderlag för Stockholm att ta sig an den transformation som krävs.

Mission Label status är en bekräftelse från EU på att Stockholms planer för den lokala omställningsresan till en klimatneutral och hållbar stad är ambitiös och på rätt spår. Att kunna uppvisa EU:s förtroende för stadens hållbarhetsambitioner kan ge utdelning i form av ökad finansiering för viktiga initiativ på området.

Miljöforskning vid KTH kan bidra till att uppnå Stockholms klimatmål

Zahra Kalantari

- Det finns redan ett ömsesidigt intresse för samverkan mellan KTH och Stockholms stad och det här formaliserar våra gemensamma ambitioner ytterligare. Vår spetsforskning vid KTH ska hjälpa Stockholms stad att ta meningsfulla och effektiva steg i kampen mot mänskligt drivna klimatförändringar, säger Zahra Kalantari, Docent i Miljöteknik och geovetenskap för hållbarhet i antropocen samt föreståndare för KTH Vattencentrum.

Klimatstadskontraktet har tagits fram och undertecknats av Kungliga Tekniska högskolan, Region Stockholm, Stockholms universitet, Karolinska Institutet och Stockholms stad i samarbete med elva av stadens bolag.

Stockholms stad är en av 23 städer i Sverige och 112 städer i Europa att mobiliserar kring uppdraget att bli klimatneutrala senast 2030.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2023-10-31