Till innehåll på sidan

KTH ger guldmedalj för industriell systemteknik

Publicerad 2008-11-05

Ett årligt pris, KTHs guldmedalj i industriell systemteknik, har instiftats för att uppmärksamma ämnesområdet industriell systemteknik och för att premiera goda insatser inom området. Medaljen går i år till Johan Schubert, teknologie doktor med en lång och framgångsrik industriell yrkesgärning inom området bakom sig.

Industriell systemteknik är metoder och tekniker för att lönsamt utveckla, tillverka, driva och underhålla industriella anläggningar och system.

Flera av Sveriges viktigaste exportföretag är system- och anläggningsleverantörer eller företag som är beroende av avancerade produktionssystem. Även för företag verksamma på hemmamarknaden är industriell systemteknik av fundamental betydelse.

- Svensk industri är i världsklass både som leverantör och användare av komplexa industriella system och anläggningar. För att behålla och ytterligare förstärka denna position är det av största vikt att fokusera på relevant utbildning och forskning inom området, säger Torsten Cegrell, professor i industriella informations- och styrsystem vid KTH och initiativtagare till instiftandet av priset.

Inte minst är detta viktigt när bilden snabbt förändras med ett allt större inslag av IT-system i både produkter och anläggningar, menar han.

Årets pristagare, Johan Schubert, är civilingenjör från KTH och har disputerat vid Chalmers. Han har haft hela sin yrkeskarriär inom svensk industri, först drygt 15 år på ASEA/ABB i Västerås och därefter ungefär lika länge på Ericsson i Göteborg. Sedan en tid är han verksam på management- och IT-konsultbolaget CapGemini i Göteborg.

Johan Schubert har alltid arbetat med komplexa och avancerade IT-system för industriella anläggningar, exempelvis driftcentraler för elkraftsystem, kärnkraftverk samt telekom- och managementsystem.

Enligt prismotiveringen har han en exceptionell förmåga att snabbt kunna se övergripande strukturer och sammanhang för att sedan kunna skapa tekniska lösningar på till synes omöjliga problem.

Johan Schubert har ofta varit involverad i industri- och högskolegemensamma forskningsprojekt och även utnyttjats flitigt som gästföreläsare inom akademin. Detta är ett strålande exempel på framgångsrik industrisamverkan som är så viktig för utvecklingen av området industriell systemteknik, framhålls i prismotiveringen.

Priset, som består av en guldmedalj, delas ut vid KTHs installationshögtid 21 november 2008 i Stockholms Stadshus.

Christer Gummeson

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2008-11-05