Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rymden i centrum vid danskt statsbesök

Två personer hälsar på varandra med foksamling i bakgrunden.
Danmarks drottning fick ta del av KTH:s rymdforskning under ett panelsamtal med bland andra Christer Fuglesang, professor och astronaut.
Publicerad 2024-05-07

Det svenska och danska kungaparet fick en inblick i KTH:s forskning inom rymdteknik och hållbar utveckling vid ett besök på KTH.
– Besöket kan ses som ett mått på KTH:s betydelse för samhällsutvecklingen i Sverige, och våra länders gemensamma intressen inom forskningsområdena, sade Anders Söderholm, KTH:s rektor.

Ett 60-tal personer besökte KTH under eftermiddagen 6 maj. I delegationerna ingick, vid sidan av de båda kungaparen, bland andra skolminister Lotta Edholm, utrikesminister Tobias Billström och Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen. Besöket var en del av det danska kungaparets två dagar långa statsbesök i Sverige.

– Det var särskilt kul att vi kunde visa upp och demonstrera både forskningsmiljöer och konkreta innovationer inom området, sade Anders Söderholm .

Tre män promenerar bredvid varandra.
Svenska och danska kungen guidas på campus av Anders Söderholm, KTH:s rektor.

I sitt inledningstal gjorde han en exposé över den teknikvetenskapliga utvecklingen sedan KTH:s campus invigdes vid förra seklets början. Han gav även några axplock ur framtidens teknikområden såsom energilagring, AI, digitalisering och livsvetenskap, och avslutade med att hälsa kungaparen välkomna till ”KTH framtidsfabriken”.

Skolminister Lotta Edholm sade i sitt tal att det fria kunskapssökandet har en speciell roll inom akademin och utforskandet av rymden en viktig del däri. Rymdforskningen har positiva återverkningar inom ett flertal områden påpekade hon: den gröna omställningen, säkerhetssektorn och för att stärka intresset för naturvetenskap bland barn och ungdomar.

Utveckla rymdforskningen

Efter en introduktion av Christer Fuglesang , astronaut och professor i rymdfart, och Yifang Ban, professor i geoinformatik, stod en paneldiskussion på programmet. Under temat rymdteknikens roll för en hållbar framtid samtalade tre astronauter. Förutom Fuglesang själv, även Marcus Wandt och deras danska kollega Andreas Mogensen.

En fråga gällde vad som ligger närmast för att ytterligare utveckla rymdforskningen. Christer Fuglesang pekade på den snabba utvecklingen för rymdfarkoster. Kostnaderna har redan minskat tiofalt och med potential att minska avsevärt mer, vilket skulle öppna för helt nya möjligheter att utforska rymden, underströk han.

Även att använda AI och maskininlärning på satelliter kommer att ge enorma fördelar, framhöll han.

En klunga personer samlade runt en man som berättar något.
Jan Jäderberg, Novatron, berättar för kungligheter och ministrar om fusionskraft som framtidens energikälla.

Marcus Wandt lyfte fram den speciella kraft och passion som han menade finns bland många forskare, innovatörer och problemlösare inom rymdteknik, och som kan gagna samhällsutvecklingen i stort.

– Stöter du på något hinder ger du inte upp utan försöker komma vidare och använder både kvällar och helger för att nå framgång. Till slut når du målet och då kan man även ha nytta av de innovationer som gjorts på vägen inom andra områden som teknik för hållbarhet. Detta är ett mycket kraftfullt verktyg.

Utställning om grön teknik

Efter paneldiskussionen gick de båda kungaparen tillsammans med KTH:s rektor och prorektor vidare till den stora bokhallen för en utställning med sex start up-företag baserade på forskning och som utvecklar teknik för en grön omställning. Alla med potential att användas i rymden och samtliga med stöd från KTH Innovation.

Vid en monter som rönte uppmärksamhet av det svenska kungaparet stod Jan Jäderberg, en av grundarna till Novatron, som utvecklar teknik för fusionskraft. På KTH byggs nu en testanläggning för att validera tekniken, med målet att leverera el till nätet år 2040.

– Det är jättefint att kunna stå här och ha möjlighet att komma ut med ett budskap om hållbar teknologi. Vår ambition och förhoppning är att göra fusion till en global och dominerande energikälla, sade han.

Bland de övriga startup-företagen fanns innovationer inom alltifrån trådlös kommunikation och hållbara biomaterial till energilagring och minskade metanutsläpp från kor.

Text: Christer Gummeson (gummeson@kth.se)
Foto: Magnus Glans

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2024-05-07