Till innehåll på sidan

KTH tog rekordsnabbt fram två extra basutbildningar

Student läser på distans. Sitter framför en datorskärm.
De två nya extra basårsutbildningarna som startade i slutet av augusti är på distans, kombinerat med campusträffar. Här syns en student från NTNU i Trondheim som pluggar på distans. Foto: Berit Roald / TT
Publicerad 2020-09-23

Sent i våras fick KTH i uppdrag av regeringen att ta fram extra basårsplatser för att möta ett ökat utbildningsbehov på grund av coronapandemin. Knappt fyra månader senare började 500 studenter erbjudas plats på någon av de två nya extra basårsutbildningarna som tagits fram i rekordfart.

De två extra tekniskt basårsutbildningarna som KTH lanserade 15 juli är på KTH Flemingsberg, och på KTH Södertälje. Båda är distansutbildningar med campusträffar och båda togs fram på cirka sex veckor på senvåren och tidiga sommaren.

När uppdraget kom från regeringen att ta fram extra basårsutbildningsplatser stod det redan från början klart att det till större del skulle röra sig om digital distansutbildning. Men när möjligheten ändå kom passade Leif Kari , vicerektor för utbildning på KTH, och ett antal lärare, på att prova någonting nytt.

Porträttbild på Leif Kari.
Leif Kari, vicerektor för utbildning på KTH. Foto: Christer Gummeson

– Vi tänkte att vi skruvar lite på det och riktar de här utbildningarna mot specifika målgrupper. Det kan till exempel röra sig om studenter som inte bor i Stockholm och de som tvekar om de ska satsa på en längre utbildning, säger han.

Distansutbildning med campusträffar

Till skillnad från de ordinarie utbildningarna som i våras blev digitala på grund av det nya coronaviruset är de här extra basårsutbildningarna redan från början är riggade som digitala distansutbildningar. Naturligtvis har lärarna på KTH som har tagit fram utbildningarna dragit nytta av de erfarenheter som gjordes av distansutbildningen under våren. Men själva konceptet för de extra basårsutbildningarna är digital distansutbildning kombinerad med campusträffar där det är nödvändigt – till exempel vid laborationer och vissa examinationer.

En fördel med det här upplägget är att det blir lättare för studenter utanför Stockholm att börja på KTH, menar Leif Kari.

– De behöver inte flytta utan kan bo kvar i sin hemkommun men får samtidigt lära känna KTH och hur det är att plugga här. Vår förhoppning är naturligtvis att de sedan ska välja att läsa något av våra program, säger Leif Kari.

Intresserad av att plugga till ingenjör men saknar behörighet?

Skulle du vilja läsa något av KTH:s utbildningsprogram men saknar behörighet i matematik, fysik och kemi? Vill du, samtidigt som du får behörighet, bli väl förberedd för att klara utbildningen och få garantiplats på flera av utbildningsprogrammen på KTH. Då kan Tekniskt basår  vara någonting för dig. Ansökan till vårens basårsutbildning är öppen nu och sista ansökningsdag är 15 oktober. Basårsutbildningen ger dig garantiplats på något av KTH:s ingenjörsprogram.

En basårsutbildning specifikt riktad mot högskoleingenjörsprogrammet

När det gäller den nya basårsutbildningen i Flemingsberg så är det första gången en basårsutbildning på KTH är riktad specifikt mot att ge behörighet för högskoleingenjörsutbildning.

– Det finns ju en anledning till varför regeringen satsar på detta. Vi ska kunna rekrytera studenter som hyfsat snabbt kommer ut och börjar arbeta. Högskoleingenjörsutbildningen är ju tre år. Läser du då det här basåret och klarar det blir du behörig, får en garantiplats hos oss och tar examen efter fyra år, säger Leif Kari.

Istället för matematik 4 som ingår den vanliga basårsutbildningen läser basårstudenterna i Flemingsberg tre kurser som ger totalt 10 högskolepoäng. Det rör sig om introduktionskurser i programmering och ingenjörsvetenskap samt en så kallad utbildningsgemensam kurs. Poängen från dessa kurser kan studenterna få tillgodoräkna sig när de börjar på en högskoleingenjörsutbildning.

– De får en flygande start, säger Leif Kari.

Den nya basårsutbildningen i Södertälje är till kursinnehållet identisk med de ordinarie basårsutbildningarna. Den ger behörighet till civilingenjörsutbildning, ämneslärarutbildning med inriktning teknik och högskoleingenjörsutbildning. De 320 extra platserna innebär att antalet studenter på KTH:s campus i Södertälje som startades för några år sedan nu har fördubblats.

– Vi är jätteglada att vi utökar vår utbildningsinsats i Södertälje, säger Leif Kari.

Extra platser även på grundutbildningen

Cirka 40 procent av de som påbörjar de ordinarie basårsutbildningarna brukar välja att fortsätta på något av KTH:s ingenjörsprogram. Blir det samma utfall på de här extra basårsutbildningarna behövs en fortsatt långsiktig tilldelning från staten, konstaterar Leif Kari. KTH har sedan tidigare tilldelats medel för extra platser på grundutbildningen för 2020 och 2021. Och i den nya budgetpropositionen öppnar man upp för en fortsatt extra tilldelning för 2022 och 2023.

– Det rör sig ju om drygt 300 studenter till från de här extra basårsutbildningarna som sannolikt börjar på något av våra program nästa år. Och det är ju inte bara första året de ska klara. Så vi behöver få ökade medel för flera år. Det är välkommet att regeringen har hörsammat detta, säger Leif Kari.

Håkan Soold

KTH får flest nya utbildningsplatser i budgetpropositionen

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att medel för närmare 19 000 helårsstudenter tillförs för nya utbildningsplatser vid landets universitet och högskolor. Flest nya utbildningsplatser får KTH, 1576, tätt följt av Uppsala Universitet med 1510 platser.

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-09-23