Tre KTH-forskare kandiderar till EURYI Awards

Publicerad 2007-03-16

Det är nu klart vilka unga forskare som är nominerade till European Young Investigator Awards, EURYI. Ett prestigefyllt europeiskt forskningspris som ger totalt cirka en miljon euro åt de 20 forskare som klarar den sista granskningen. Tre av de sju nominerade svenskarna kommer från KTH:

- Anna Delin, institutionen för materialvetenskap, Kungliga Tekniska högskolan: Computational Nanomagnetism
- Fahmi Himo, institutionen för bioteknologi, Kungliga Tekniska högskolan: Computational Enzymology
- Anna-Karin Tornberg, institutionen för numerisk analys och datalogi, Kungliga Tekniska högskolan: Computational modeling of systems with dynamic geometries

De nominerade kandidaterna ska nu granskas av en internationell panel och i juli blir det klart vilka 20 unga excellenta forskare som passerar nålsögat och får cirka en miljon euro fördelade över fem år.

Sammanlagt har 474 forskare sökt bidraget genom de nationella forskningsfinansiärerna där Sverige är det land som fått in flest ansökningar. I Sverige har sju av 79 sökande forskare nominerats. Av dessa sju har fem projekt en naturvetenskaplig inriktning, ett har medicinsk och ett har humanistisk inriktning.

EURYI- bidraget delas ut till unga, excellenta forskare från hela världen inom alla ämnesområden. Syftet är att göra det möjligt för dessa att bygga upp egna forskargrupper vid institutioner i Europa.

EURYI-anslaget har delats ut sedan år 2004 och det är tredje gången som Sverige medverkar. Förra året gick två av anslagen till Sverige. Vetenskapsrådet och Formas är de finansiärer som i år står bakom den svenska EURYI-satsningen.

EURYI Awards har instiftats av EuroHORCs - en sammanslutning av chefer vid europeiska forskningsråd - i samarbete med European Science Foundation, ESF. Utlysningen är öppen för forskare inom alla ämnesområden. Ett krav för att få söka är att det gått minst två och högst åtta år sedan disputationen.

Håkan Soold

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2007-03-16