"Vi växer något kopiöst, det verkligen kokar"

KTH-alumnen Erik Odén, vd på Mantex
KTH-alumnen Erik Odén, vd på Mantex
Publicerad 2010-01-12

Det är bråda dagar för KTH-alumnen Erik Odén, idag vd på Mantex. Inte särskilt konstigt eftersom företaget säljer produkter till en marknad som globalt omsätter tusen miljarder euro årligen. En bransch som fortfarande har en del frågetecken kvar att räta ut på vägen mot den perfekta produktionen, och där Mantex sitter på lösningar på några av dessa problem.

Mantex jobbar med två produktfamiljer. Den första, Mantex Desktop, innehåller teknik för att läsa av mängden vatten och föroreningar i prov av biomassa. Produkten är en vinnare för till exempel pappersbruk, som hanterar stora mängder av biomassa. I alla steg av förädlingen - från flis via massa till papper - är det viktigt att ha koll på torrhalten i biomassan. Dessutom dras pappersbruken med stora kostnader för driftstopp orsakade av föroreningar.

– Jag har inte pratat med ett enda pappersbruk som inte haft driftstopp på grund av att till exempel stenar smugit sig in bland råvarorna. Häromdagen pratade jag till exempel med ett pappersbruk i ett av våra grannländer som varit tvungna att stänga produktionen på grund av ett par metallbitar. Förlusten för detta uppgick sex miljoner norska kronor, säger Erik Odén.

Vidare vill pappersbruk, energibolag och sågverk betala för torrvikten, inget företag vill lägga ut extrapengar för vatten och föroreningar. Mantex Desktop innebär att leveranser av biomassa - timmer, bomull, returfiber, flis, pellets, säd med mera - kan mätas snabbt och noggrant vid ankomst.

Erik Odén tillägger att bara marknaden för förädling av skogsråvaror är gigantisk. Ja, var tionde svensk krona kommer från skogsindustrin.

Här är Mantex Desktop
Här är Mantex Desktop. Enligt Erik Odén, vd på Mantex, har företaget lagt en del pengar på produktdesign

Produktfamilj nummer två, Mantex Flow, mäter även den torrhalt och förekomst av icke-organiska föroreningar. Dock på all biomassa i ett flöde på ett transportband. Perfekt vid energiutvinning eller processoptimering.

– Det innebär att till exempel en förbränningsanläggning kan ställa in sin panna perfekt för bästa förbränning i relation till fukthalt, något som är en utmaning idag. Vinster är större energiutvinning och minskade utsläpp, säger Erik Odén.

Just energivinster finns det fler exempel på, enligt Erik Odén. Skogsindustrikoncernen Holmen menar att fuktavkännaren kan bidra till att skapa pappersmassa mer energisnålt. Runt fem procent snålare, för att vara mer exakt. Med tanke på att de stora mekaniska pappersbruken konsumerar cirka 1 procent av Sveriges elproduktion per anläggning, är det lätt att inse att det är betydande energibesparingar det rör sig om.

– Har man perfekt koll på flisråvaran kan man blanda beståndsdelarna i kemiska pappersbruk mera optimalt och få ut mer pappersmassa med mindre kemikalieåtgång, säger Erik Odén.

Initialt var det mätningar på människans vävnader som låg till grund för den radiologiska (en form av röntgen) teknik som Mantex idag använder i sina produkter. Så redan där framgår alltså vikten av vad korsbefruktning mellan olika forskningsområden och kunskapsöverföring mellan ämnesområden kan bidra med.

Att Mantex hittills varit framgångsrikt runt de två produktfamiljerna råder det inga tvivel om. Bolaget belönades nyligen i Stadshuset med priset "Swedish Clean tech Company of the Year".

– Vi växer något kopiöst, det verkligen kokar, säger Erik Odén.

För mer information, kontakta Erik Odén på erik.oden@mantex.se eller 08 - 477 04 81.

Peter Larsson

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2010-01-12