Beställning av ISBN

Typ av publikation:

Doktorsavhandling
Licentiatavhandling
Rapport

Om du behöver ISBN för en publikation som inte är en doktorsavhandling, licentiatuppsats eller rapport i någon TRITA-serie, så kan du beställa enstaka ISBN

Disputationsdatum (ÅÅÅÅ-MM-DD):


TRITA-serie:


Publikationens titel:


Beställande författare eller första författare:

Efternamn:


Förnamn:


KTH-id:


E-postadress dit ISBN skickas (ange enbart en adress):

Om problem uppstår kontakta biblioteket@kth.se
 

Spikning steg för steg