Till innehåll på sidan

Beställning av ISBN

Typ av publikation:

Doktorsavhandling
Licentiatavhandling
RapportDisputationsdatum (ÅÅÅÅ-MM-DD):


TRITA-serie:


Publikationens titel:


Beställande författare eller första författare:

Efternamn:


Förnamn:


KTH-id:
Du hittar ditt KTH-id på din profilsida, börjar på "u"


E-postadress dit ISBN skickas (ange enbart en adress):

Biblioteket ger enbart ut ISBN för ovanstående publikationer. Behövs ISBN för annan typ av publikation kan institutionen begära enstaka ISBN från ISBN-centralen, alternativt begära en egen ISBN-serie, ifall man planerar ge ut fler publikationer från en specifik institution.

För mer information om ISBN hos ISBN-centralen

Om problem uppstår kontakta biblioteket@kth.se
 

Spikning steg för steg

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2022-08-09