Till innehåll på sidan

Om open access

Open access innebär att forskningsresultat publiceras fritt tillgängligt på internet. Forskningsresultat sprids snabbare och får större genomslagskraft vilket innebär fördelar både för forskarna och för samhället som kan dra nytta av nya forskningsresultat. Ett vanligt argument för open access är att den forskning som bedrivs med offentliga medel också skall göras tillgänglig för allmänheten.

Med fri tillgång menas att det är fritt för var och en att läsa, ladda ned, skriva ut, kopiera och sprida ett verk förutsatt att upphovsmannen på lagenligt vis alltid tillkännages. Det är framförallt forskningsartiklar och konferensbidrag som publiceras open access, men även rådata, metadata, källmaterial, bildmaterial i digitalt format, multimedia, etc., berörs av open access.

Filmer om open access

En kort video som introducerar konceptet öppen tillgång riktad till studenter och alumni. Innehåller en kort introduktion till öppen tillgång/open access och tips om bra söktjänster.

I denna video (på engelska) ger vi en kort introduktion om open access och dess roll i att demokratisera världen. Vi diskuterar även vilka hinder det finns med open access.

Open access och KTH

Diamond publicering illustration

SciPost och diamantpublicering

I diamant-publiceringsmodellen finns det inga publiceringsavgifter (APC:er) som behöver betalas av författarna. Istället kommer finansieringen från institutionellt stöd och medlemskap.

Läs mer

KTH:s policy för vetenskaplig publicering  anger att du som forskare bör sträva efter att publicera dig open access. Hur stor andel av KTH:s publicering som är open access visas i en årlig rapport  (Årlig bibliometrisk uppföljning) från biblioteket.

Två vägar till open access

Man talar om två vägar till open access.

  • Den gröna vägen, så kallad parallellpublicering, innebär att man vid traditionell publicering hos ett förlag även laddar upp en kopia av publikationen, oftast det slutgiltigt accepterade manuskriptet, i ett öppet institutionellt arkiv, exempelvis DiVA  eller ett ämnesarkiv.
  • Den gyllene vägen innebär att man publicerar sig i en open access-tidskrift där artikeln direkt blir fritt tillgänglig.

Parallellpublicera

Är du anställd vid KTH kan du parallellpublicera i KTH:s publikationsdatabas DiVA . Villkoren för parallellpublicering varierar mellan olika förlag och tidskrifter, sök i databasen Sherpa Romeo  för att kontrollera ett förlags eller en tidskrifts villkor. Kontakta oss  om du är osäker på vad som gäller för din publikation.

Publicera i en open access-tidskrift

Det finns idag ett stort antal open access-tidskrifter. Directory of Open Access Journals (DOAJ)  är en databas som innehåller vetenskapliga kvalitetsgranskade open access-tidskrifter.

Att publicera i en open access-tidskrift innebär ibland en kostnad (APC). Vid ansökan om forskningsmedel är det därför lämpligt att man även ansöker om medel för publiceringskostnader. Flera finansiärer uttrycker specifikt att man tilldelar medel för detta.

KTH har open access-avtal med ett stort antal förlag för att minska publiceringskostnaderna och för att öka andelen öppna artiklar som publiceras på KTH. Läs mer om våra open access-avtal  med förlag och hur du går tillväga för att få kostnader betalda.

Bild från kursen

Öppen vetenskap och hantering av forskningsdata

I denna kurs för KTH-anställda kan du lära dig mer om öppen vetenskap och datahantering. Kursen ges i lärplattformen Canvas och kräver inloggning med KTH-kontot. Kursen är på engelska och du går den i din egen takt.

Gå till kursen Open Science and Research Data Management

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2024-02-20