Till innehåll på sidan

Om open access

Open access innebär att forskningsresultat publiceras fritt tillgängligt på internet. Det finns flera fördelar med open access. Forskningsresultat sprids snabbare och får större genomslagskraft vilket innebär fördelar både för forskarna och för samhället som kan dra nytta av nya forskningsresultat. Ett vanligt argument för open access är att den forskning som bedrivs med offentliga medel också skall göras tillgänglig för allmänheten.

Med fri tillgång menas att det är fritt för var och en att läsa, ladda ned, skriva ut, kopiera och sprida ett verk förutsatt att upphovsmannen på lagenligt vis alltid tillkännages. Det är framförallt forskningsartiklar och konferensbidrag som publiceras open access, men även rådata, metadata, källmaterial, bildmaterial i digitalt format, multimedia, etc., berörs av open access.

KTH:s policy för vetenskaplig publicering uppmanar forskare att sträva efter att publicera sig open access.

Två vägar till open access

Man talar om två vägar till open access. Den gröna vägen, så kallad parallellpublicering, innebär att man vid traditionell publicering hos ett förlag även laddar upp en kopia av publikationen, oftast det slutgiltigt accepterade manuskriptet, i ett öppet institutionellt arkiv, exempelvis DiVA eller ett ämnesarkiv. Den gyllene vägen innebär att man publicerar sig i en open access-tidskrift där artikeln direkt blir fritt tillgänglig.

Open access och KTH

KTH:s policy för vetenskaplig publicering anger att du som forskare bör sträva efter att publicera dig open access. Hur stor andel av KTH:s publicering som är open access visas i en årlig rapport  från biblioteket.

Parallellpublicera

Är du anställd vid KTH kan du parallellpublicera i KTH:s publikationsdatabas DiVA. Villkoren för parallellpublicering varierar mellan olika förlag och tidskrifter, sök i databasen Sherpa/Romeo för att kontrollera ett förlags eller en tidskrifts villkor. Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller för din publikation.

Publicera i en open access-tidskrift

Det finns idag ett stort antal open access-tidskrifter. Directory of Open Access Journals (DOAJ)  är en databas som innehåller vetenskapliga kvalitetsgranskade open access-tidskrifter.

Att publicera i en open access-tidskrift innebär ibland en kostnad (APC). Vid ansökan om forskningsmedel är det därför lämpligt att man även ansöker om medel för publiceringskostnader. Flera finansiärer uttrycker specifikt att man tilldelar medel för detta.

KTH har open access avtal med ett stort antal förlag för att minska publiceringskostnader.

Läs mer om våra open access-avtal

Läs mer om hur du hittar och söker efter öppet publicerade vetenskapliga artiklar

Två personer samtalar

Kontakta biblioteket

Vi på biblioteket kan hjälpa dig i publiceringsprocessen, med frågor om open access-publicering, forskningsdata, bibliometri och altmetri. 

E-post: biblioteket@kth.se

Fler kontaktuppgifter och öppettider

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2021-12-29