Skip to content

Continuous support for ITM leaders

In English further down.

Löpande stöd för ledare på ITM

Kära kollegor,

Välkomna tillbaks till joobet!

Jag hoppas att ni har hållit er friska och haft chansen att vila och njuta av tid med nära och kära, trots den speciella situationen.

ITM-skolans ledare startade det nya året med den sedvanliga Ledarskapskonferensen som hölls för sjunde året i rad. Det var min företrädare Jan Wikander och hans skolledning som initierade konferensen och jag minns orden som Jan brukade upprepa: ”Kultur äter strategi till frukost”. Med det sagt har dessa årliga möten spelat en viktig roll i fråga om att stötta och utbilda ITM:s ledare i olika frågor. Trots det har vi nu bestämt oss för att låta konferensen gå i graven.

Varför?

Vi tycker att kulturen på ITM-skolan har nått en så pass bra nivå att vi är redo att ersätta dessa glest återkommande träffar med en löpande dialog ledare emellan. Vi kallar det nya konceptet för ”Ledarforum” och det ska bli en arena där ledare kontinuerligt kan utbyta erfarenheter och på så sätt ständigt stärka sitt ledarskap.

I Ledarforum kommer vi att träffas regelbundet, dela goda exempel och diskutera olika teman som berör ledare specifikt. Temana kommer att gå i linje med KTH:s årscykel, där olika leveranser och aktiveter återkommer vid speciella tidpunkter varje år. Vårt övergripande mål är att stödja våra ledare att öka sin kompetens – bland annat den digitala – så att de är rustade att leda sina organisationer genom olika typer av utmaningar i framtiden.

Jag ser fram emot det kommande året och att tillsammans med er fortsätta att utveckla ITM-skolan optimalt!

/Pär Jönsson, ITM:s skolchef

Continuous support for ITM leaders

Dear colleagues,

Welcome back to work!

I hope that you have been well and despite the strange situation have had a chance to relax and enjoy some time with your closest family and friends.

The ITM leaders have started the year in the same way as usual. On Thursday we organised the ITM Leadership Conference for the 7th year in a row. It was initiated by the ITM School’s Management under the lead of Jan Wikander. He used to say that it is known that “culture eats strategy for breakfast”. Thus, throughout all these years the ITM School’s Management has developed the training as well as support to the leaders at these annual meetings. However, this year we decided to stop having this conference.

Why?

We see that we have developed the culture so far so that we are ready to replace the intermittent leadership meetings with a continuous dialogue between the leaders. Thus, we have invented“Ledarforum”, an arena where the leaders can strengthen their leadership all over the year.

Here, we will meet on a regular basis to inform each other about good examples to use in leadership and to discuss different themes. The specific themes for the meetings will be well in line with the deliveries in the yearly cycle of happenings or deliveries at KTH, which in Swedish is called “årscykel”. Our overall goal is to coach the ITM leaders to improve their skills, including the digital skills, so that they are more prepared to lead the organization to tackle the challenges of the future.

I am looking forward to this coming 2021 and to work together with you to further develop the ITM organization!

/ Pär Jönsson, Head of the ITM School