Skip to content

Finding new research areas – and mushrooms

Kantareller i grön mossa

Photo: Inger Hansson

In English further down.

Att hitta nya forskningsområden – och svamp

Kära kollegor!

Ingen har väl vid det här laget missat den forskningsutvärdering (research evaluation exercise, RAE) som har genomförts på KTH – ett led i ambitionen att kontinuerligt förbättra kvaliteten i forskningen. RAE-processen startade med att varje institution gjorde en självutvärdering av sina forskningsprestationer. Men även institutionernas idéer om hur man kan utveckla forskningen i framtiden är en del av denna rapport. Rapporterna har därefter lästs noggrant av internationella experter som också har intervjuat KTH-forskare innan de lämnat sina slutliga omdömen – inklusive rekommendationer – för framtiden.

KTH:s rektor har nu gett ITM i uppdrag att ta fram forskningsplaner för framtiden utifrån experternas rekommendationer. Därför har prefekterna under året haft diskussioner med sin fakultet för att definiera forskningsaktiviteter som ytterligare höjer forskningen och som kan möta utmaningarna i samhället. Denna övning har innehållit definitioner av nya forskningsområden. ITM-ledningen har nu beslutat sig för att stödja utvecklingen av dessa nya spännande forskningsområden genom att ge ett startbidrag per institution för att anställa nya biträdande professorer. Anställningsprocessen är igång och jag föreslår att detaljerna kring de nya tjänsterna kan förklaras av Andrew Martin som är ny ansvarig för fakultetsförnyelse på ITM, i en framtida blogg.

Jag vill också dela med mig av den glada nyheten att min kollega Mikael Lindström, skolchef för CBH, är slutkandidat för att bli prorektor för KTH. Han har lång erfarenhet från skolchefsarbetet och hans kunskaper kommer säkerligen att vara oerhört värdefulla för KTH:s ledning under de kommande åren. Jag rekommenderar er att ta del av presentationen och utfrågningen av Mikael Lindström som äger rum måndagen den 24 oktober 13.30.

Presentation och hörande av Mikael Lindström, 24 oktober

Till sist vill jag säga att jag (och kanske många av er?) har svårt att acceptera att dagarna blir både kallare och kortare nu på hösten. För mig är det viktigt att ta alla chanser att under helgen njuta av lite utomhusaktiviteter, speciellt när det är soligt. Glöm inte att det fortfarande finns mycket svamp i våra skogar så här års. I helgen plockade jag några trattkantareller och gjorde en gräddsås till middagen – det var himmelskt. Så varför inte addera en “svampjakt” till dina helgaktiviteter i höst? Det är både en chans att få lite frisk luft och ger en smaksensation till middagen!

/Pär Jönsson, ITM:s skolchef

Finding new research areas – and mushrooms

Dear colleagues,

As part of KTH’s ambitions to continuously excel the quality of research, the research evaluation (RAE) exercise has been carried out. The whole process started with each department making a self-evaluation of their research accomplishments. In addition, their ideas for developing the research field in the future were also made part of this report. Thereafter, these reports were distributed to international experts who carefully read them. Also, the experts carried out many interviews with researchers at KTH before finalizing their evaluation reports including recommendations for the future.

The KTH President has given ITM the task of developing future research plans based on the recommendations from the experts. Thus, during this year, the department heads have organized discussions among their faculty to define research activities that would excel research, and that would meet challenges in society. This exercise has included the definitions of new research areas.

The ITM management has decided to support the development of these new exciting research areas by providing one starting grant per department for the hiring of new assistant professors. The hiring process for this new faculty is ongoing. I suggest that the details of these new positions can be presented by our new Head of Faculty renewal, Professor Andrew Martin, maybe in a future blog.

I also want to share the happy news that my colleague Mikael Lindström, the Head of CBH School, is the final candidate for becoming the Deputy President of KTH. He has a long experience from working as a Head of School at KTH, and his knowledge will for sure be extremely valuable for KTH management in the coming years. I recommend you take part in the presentation and hearing of Mikael Lindström, which will take place on Monday, October 24 13.30.

Presentation and hearing of Mikael Lindström, October 24

Finally, I want to say that I (and maybe many of you?) have a hard time accepting that the days are becoming both colder and shorter now in the fall. For me, it is important to take every chance during the weekend to enjoy some outdoor activities, especially when it is sunny. Do not forget that this time of the year many mushrooms still grow in our forests.

This weekend I picked some chanterelles and made a cream sauce to serve with dinner – heavenly! Why not add a “mushroom hunt” to your weekend activities this fall – it will both give you a chance to catch some fresh air as well as add a taste sensation to your dinner.

/Pär Jönsson, Head of the ITM School