Skip to content

Is the idea feasible? Ask the workshop!

In English further down. Håller idén? Fråga verkstan! Verkstan på Maskinteknik är innovationens hjärta och stöttar både forskning och utbildning. Här har det under åren jobbat personer som tjänar som en brygga mellan teori och praktik. Under min egen studietid så hade jag en väldig respekt för de som då ansvarade för MMKs verkstad. Dessa personer skapade en … Continue reading “Is the idea feasible? Ask the workshop!”