En reflektion runt Mål 6 och över gränsöverskridande kommunikation; vatten, sanitet och mänskliga rättigheter.

I fjol fick jag tillfället att medverka som samtalsledare på MRF – en filmfestival för mänskliga rättigheter. Filmen ”There will be water” kopplade till det 6:e globala hållbarhetsmålet ”Säkerställa tillgång och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla”. Globalt sett har utvecklingen gått framåt och milleniemålet att halvera antalet utan tillgång till rent vatten uppnåddes i … Continue reading “En reflektion runt Mål 6 och över gränsöverskridande kommunikation; vatten, sanitet och mänskliga rättigheter.”