Till innehåll på sidan

Tillgängliga forskningsmiljöer

Skolan har flera avancerade forskningsmiljöer och labb som används i både forsknings- och utbildningssyfte. Dessa resurser gör det möjligt for oss att utföra tester, demonstrationer, verifiera koncept och utveckla innovationer.

Tillhör: Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
Senast ändrad: 2022-03-18