Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ett långlivat forskningscentrum inom ett snabbrörligt fält

James Gross, expert på trådlösa nätverk och föreståndare för ACCESS 2016–2019, håller en avslutande presentation den 8 maj.

NYHET

Publicerad 2019-05-22

Tretton år är lång tid – i synnerhet inom snabbt föränderliga områden som kommunikation, nätverk, styrsystem och datavetenskap. ACCESS har bidragit till tvärvetenskaplig forskning och doktorandutbildning sedan starten 2006. I maj hölls det allra sista lunchseminariet.

ACCESS var ett av de två första centrumen som etablerades vid KTH med Linné-bidrag. Syftet med satsningen var att öka Sveriges internationella konkurrenskraft genom starka forskningsmiljöer för prioriterade områden.

– Den här typen av strategiskt tänkande var nytt, och det var också kravet på samarbete för att få finansiering. Discipliner var oftast mer åtskilda vid den tiden, säger James Gross, tidigare föreståndare för ACCESS.

Det breda forskningsområdet har förändrats i snabb takt under ACCESS aktiva år. I och med att forskningen utvecklades bytte centrumet profil och tematiska områden två gånger under denna tid. 

James Gross, föreståndare 2016–2019 pratar med Anders Linquist och Bo Wahlberg (båda grundare av ACCESS och forskare) på minglet efter det avslutande lunchseminariet den 8 maj.

– Ett slående exempel är hur datavetenskapliga metoder har fått allt större betydelse inom ACCESS alla områden, de har blivit "mjukvarufierade" och det har förändrat hur forskning bedrivs inom dessa områden idag, säger James Gross.

Hur leds ett centrum med snabba förändringar under så lång tid?
– Det är omöjligt att detaljstyra ett centrum som ACCESS genom åren. Men den rätta kulturen av öppenhet i kombination med strävan mot högkvalitativ forskning, lockar forskare som bejakar förändring. Genom att ge den typen av människor möjligheter så har ACCESS kunnat utvecklas och ligga i framkant när det gäller nya områden.

Vad skulle vi inte ha i Sverige idag om inte ACCESS funnits?
– Jag tror att den största skillnaden skulle vara att svensk akademi och industri inte skulle ha haft de medarbetare de har nu. ACCESS har bidragit med mycket relevant kompetens, som inte skulle ha varit tillgänglig annars, både i Sverige och internationellt. ACCESS har också betytt mycket för KTH:s relationer med företag som Ericsson och Scania. Sådana stora företag skulle annars ha samarbetat med andra partners, möjligen utanför Sverige.

Centrumets stora genomslag kan ses i siffrorna: Över 40 professorer från olika skolor vid KTH, 80 gästforskare, 100 postdoktorer, 200 doktorander, totalt 1,2 mdkr omsättning, 1800 konferensskrifter, 900 tidskrifter, mer än 50 utmärkelser och priser, över 300 presentationer, seminarier och evenemang, och samarbete med över 200 akademiska enheter och mer än 30 industripartners.

Finns det någonting som ni kunde ha varit bättre på?
– ACCESS strävade hela tiden efter att nå ut över skolans gränser, men det hade kunnat få ännu högre prioritet i takt med att centrumet växte. Tidvis verkade ACCESS bli mest förknippat med den tidigare EE-skolan. 

Vad händer nu?
– Vi har trappat ner de senaste tre åren. Men det är många nya initiativ på gång som jag tror kommer att få stort genomslag. Det är dags för nya konstellationer.

Efter tio års finansiering från Vetenskapsrådet (VR) och tre års ytterligare fakultetsfinansiering har centrumet officiellt stängt i april 2019. 

Text: Alexandra von Kern

För mer information, kontakta James Gross  på james.gross@ee.kth.se.

Fakta

ACCESS – Står för "Autonomic Complex Communication nEtworks, Signals and Systems".

Forskningsområden inom ACCESS genom åren:

2006 – 2009: Networked Services, Distributed Management, Communications Infrastructure, Signals and Systems Theory.
2009 – 2014: Sensing and Actuation, Transmission and Radio, Architectures and Concepts, Computation and Algorithms.
2014 – 2018: Data Analytics, Cyber-Physical Systems, Security and Privacy, Software-defined Networks.