Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Fem projekt som kommer förändra framtidens industri

Publicerad 2019-03-21

Kungliga IngenjörsVetenskaps Akademien (IVA) har utsett de 100 forskningsprojekt i Sverige som har störst möjlighet att påverka och bidra till framtidens industri och samhälle. På listan för 2019 återfinns inte mindre än fem forskningsinitiativ från skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).

Forskning som leder från kunskap till konkurrenskraft och som har potential för näringslivet - så låter IVAs beskrivning av de forskningsinitativ som kvalat in på deras 100-lista. Temat för listan är digitalisering med underkategorierna smart industri, samhälle och välfärd, infrastruktur, smarta produkter och tjänster, affärsmodeller och sammankopplade värdekedjor. 

Skolan för elektroteknik och datavetenskap har fem forskningsprojekt på listan: 

mindfulHU

Om forskningen: Based on Bin Zhu’s PhD research at KTH, mindfulHU combines the Eastern meditative traditions with interactive technologies. Our solution is to bring the personalized service of breathing techniques to people’s daily life, for well being anytime and anywhere. We are developing a physical device with biofeedback technology to coach the breath-based stress reduction program according to user’s body condition and environment. Our target customers could include corporations and health management providers.

Kontaktperson: Bin (Tina) Zhu

mindfulHU:s webbsida

Repairnator

Om forskningen: Repairnator is a software development bot that automatically repairs build failures on Travis CI. It monitors failing Travis builds, tries to locally reproduce the failing builds and finally attempts to repair them with the state-of-the-art of automated program repair tools for Java.

Kontakt: Martin Monperrus

Om repairnator

Foreseeti

Om forskningen: Foreseeti är en startup som bygger programvara, securiCAD, som simulerar cyberattacker i syfte att göra holistiska säkerhetsbedömningar av verksamhetsövergripande systemarkitekturer.

Kontakt: Mathias Ekstedt, Robert Lagerström, Pontus Johnson

foreseetis webbsida

Reliability Centered Asset Management with electric power system applications

Om forskningen: Projektet syftar till att utveckla matematiska modeller för att prediktera fel för komponenter och modellera tillförlitlighet för elkrafttekniska system. Övergripande mål att att ge beslutsunderlag för smarta strategier för tillgångsförvaltning (asset management). Digitaliseringen har givit möjlighet till nya typer av metoder och modeller.

Kontakt: Professor Lina Bertling Tjernberg, Doktorand Yue Cui

Projektets webbsida

Trustworthy IoT

Om forskningen: Deploying Internet of Things (IoT) applications in key sectors, e.g., health, industry automation, transportation, cannot create new risks. Our advanced yet pragmatic approach yields strong IoT security and privacy solutions, e.g., credential management, secure and privacy-preserving location-based services, secure global navigation satellite system receivers. Tailoring them to specific needs can bring a competitive edge to a broad gamut of products/services.

Kontakt: Panos Papadimitratos

Projektledarens hemsida

Om IVAs 100-lista

I år firar IVA hundra år som brobyggare och påverkare av samhällsutvecklingen och i hundra år har IVA varit en mötesplats för dem som vill vara med och forma Sveriges framtid. I den kapaciteten vill IVA lyfta fram intressant forskning med potential för näringslivet. IVAs 100-lista samlar forskning som kan ligga till grund för innovation i form av nya företag, nya produkter och tjänster, affärsutveckling eller annan form av nytta.

Varje år kommer IVA att publicera en ny 100-lista för att lyfta fram forskningen med potential. I år är temat digitalisering. 

Den 20 mars var den årliga nationella mötesplatsen för forskare från Sveriges lärosäten och näringsliv R2B Summit 2019. Där lanserades IVAs 100-lista för första gången. 

Det gynnar såväl forskarna som näringslivet när mer forskning från akademin blir till nytta och stärker Sveriges konkurrenskraft. 

Se hela IVAs 100-lista