Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Grattis Bo Normark

Ny hedersdoktor på KTH

Publicerad 2021-08-24

En legendar inom elkraftteknik och pionjär inom smarta elnät och batterisystem. KTH:s nya hedersdoktor Bo Normark är en visionär och inspiratör som bidragit stort till att skapa förutsättningar för stora internationella satsningar vilka haft en betydande roll för KTH:s excellens och internationellt ledande roll inom såväl utbildning och forskning.

Nominerad av professor på EECS

Nomineringen skrevs av Lina Bertling Tjernberg , professor vid Elkraftteknik, som berättar om Bo Normark:

– Jag lärde känna Bo när jag var forskningsdirektör vid svenska kraftnät 2008, och därefter ingick jag som ledamot i det regeringsuppdrag som han var drivande för inom smarta elnät, och i ett projekt inom IVA Vägval energi där han var ordförande. 

– Bo har varit ledande inom EIT InnoEnergy med huvudsäte i Stockholm, och där KTH och EECS lett flera program och utbildningar. Detta har givit oss tillgång till internationell expertis, innovativa utbildningar och mycket mer.

– Han har alltid varit generös i att dela sin kunskap och erfarenhet och är en mycket uppskattad rådgivare och talare. Han är en inspiratör och ledare med en central roll i att driva framtida teknikutveckling inom elkraft och elektrifiering.

Grattis Bo Normark till utnämningen till Hedersdoktor! Vad betyder det för dig att bli hedersdoktor på KTH?

– Jag är självklart hedrad och smickrad av det, men det jag tycker är mest spännande ur mitt perspektiv, det är att väldigt mycket av motiveringen är baserad på saker som jag har gjort de tio senaste åren. Och det är ju intressant om man tänker på ett yrkesliv. Att jag de tio senaste åren har varit med om de mest intressanta sakerna, tycker jag har en poäng. Och jag kommer tillbaka till den här nyfikenheten: jag har jobbat väldigt mycket med att försöka förstå vad som kommer, vilka tekniker som kommer, vad och hur de ska kunna användas och hur man ska kunna göra business av det hela och eller skapa en verksamhet.

I nomineringen kan vi bland annat läsa: ”Genom en tidig insikt, i princip före sin tid, har han förespråkat energilagring och elektrifiering som nästa steg i energisystemets evolution”, kan du berätta lite om hur det kommer sig att du var så tidig med denna insikt?

– Där har jag mycket Gunnar Asplund – tidigare hedersdoktor på KTH (2005), att tacka. Vi jobbade tillsammans i början på 1990-talet, och då skapade han en vision av ett Europa med hundra procent förnybar energi som var oerhört spektakulär då. Det var så spektakulärt att ABB inte ens ville att man skulle använda det externt. Vi använde det här för att skapa en strategi och en motivation. För man behöver en vision för att kunna veta vart man ska ta vägen, och även vilka teknologier som kan vinna och förlora i framtiden. Det här har jag tagit med mig till andra områden. Jag blev intresserad av ökad teknikutveckling och hela tiden försöker jag förstå vad är det som driver utveckling av nya tekniker? Vilka faktorer är det som påverkar, och hur ska man bli bättre på att känna igen vinnarna?

Du beskrivs även besitta en närmast magisk förmåga att skapa motivation och relationer med andra människor. Är det en magisk social instinkt hos, dig eller arbetar du aktivt med relationsskapande?

– Min mamma var politiker, och jag såg tidigt värdet i att kunna påverka människor, men ville själv inte välja politiken. Men det är viktigt att kunna samarbeta, man kan inte bara vara ett team av ingenjörer. Man måste kunna förstå det komplexa samspelet mellan teknik, politik och finansvärld. Man måste kunna prata med alla. Grunden för InnoEnergy var att skapa en bättre koppling mellan akademi och företagande. Och det är just det jag sysselsatt mig med, att koppla ihop det politiska systemet i Bryssel med industrialisering och med den akademiska världen.

– Att kunna bedöma vart vi är på väg, vad som är på låtsas och på riktigt förutsätter också ett nätverk. En tillgång jag har är ett stort nätverk och där jag haft förmånen också att behålla kontakterna med yngre människor.

Du låter väldigt hoppfull inför att vi ska lösa klimatproblemen och att energifrågan är en viktig pusselbit i det?

– Det är många som beskriver mig som för optimistisk, då säger jag att av de globala utmaningarna är energifrågan den som mest troligt går att lösa. Och när vi gjort det har vi nyckeln till att lösa många av de andra. Till exempel, hur ska man få fram rent vatten? Har du ren, billig energi så kan du få fram rent vatten, och så vidare.

– Det är ju även energifrågan som på kort sikt har den absolut största klimatpåverkan. Det finns ingenting som är så effektivt som att byta ut kolbaserad elproduktion mot förnyelsebar, det är den mest effektiva miljöåtgärden av alla vi kan göra.

– Jag är ännu mer hoppfull nu än vad jag var för några år sedan, för många av de här förändringarna drivs av rent kommersiella intressen, vi har kommit över krönet på så vis att företagen förstår att detta är en möjlighet och inte ett hot. Och den enda som det är hot för är de som inte inser att det kommer att hända, som tror att man kan hålla sig kvar i det gamla.

Hur ska du fira utnämnandet?

– Jag ser fram emot ceremonin tillsammans med min fru som alltid varit mitt stöd, och att få tala inför unga människor på KTH och i andra sammanhang. Det har alltid varit min största belöning, när de yngre kommer med bra frågor och snällt sitter och lyssnar och ställer frågor. Vad tror du kommer hända? Vad tror du om det? Det är den största inspiration jag har!

Hedersdoktorer vid KTH