Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Industri och akademi lockar AI-professorer till Sverige

Publicerad 2019-05-10

Att kunna kombinera arbetet på universitet med industrisamarbeten lockar AI-experter till Sverige. Den senaste rekryteringen till KTH är professor Aristides Gionis. Han ska arbeta med forskningsprogrammet Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program.

Aristides Gionis.

Aristides Gionis är idag professor på Aalto University i Finland och med en bakgrund på bland annat Yahoo! och Microsoft. Han anställs på KTH där han kommer att undervisa i ”data mining” och bygga upp en forskargrupp.

Annika Stensson Trigell, vicerektor för forskning på KTH, har deltagit i rekryteringen. Hon berättar att Gionis länge har arbetat med att utveckla effektiva beräkningsalgoritmer för analyser av stora datamängder, bland annat på data i sociala medier. Den forskningen är viktig för den fortsatta utvecklingen av AI-metoder som kan använda sig av information i olika typer av data, menar Annika Stensson Trigell:

Ny professor med effektivare algoritmer

– Aristides Gionis profil kompletterar KTH:s befintliga kompetens inom AI. Genom att bygga upp ett nära samarbete med våra forskare inom olika områden, som exempelvis energi, transport, digitalisering och industriell transformation, väntas han bidra med effektivare algoritmer och nya metoder.

Forskare inom AI är eftersökta på arbetsmarknaden världen över.

– Enda sättet att snabbt föra Sverige framåt inom artificiell intelligens är genom internationell rekrytering av meriterade professorer. Varje professor vi får hit producerar flera doktorer och mycket ny kunskap. Det gagnar vår gemensamma kompetensbas i Sverige, menar Mille Millnert, ordförande i WASP.

Hämtar talanger till industri 4.0

Samverkan mellan akademi och industri är viktigt när ny kunskap och fler tillämpningar av AI växer fram. Därför är även representanter från svensk industri delaktiga i rekryteringen av de internationella WASP-professorerna. Magnus Frodigh, forskningschef på Ericsson, är en av dem:

– Artificiell intelligens är ett nyckelområde för att vi ska kunna vara världsledande inom utvecklingen av industri 4.0 och den pågående digitaliseringen. Genom att knyta de bästa talangerna till programmet säkerställer WASP att de kan driva utvecklingen framåt och leverera förstklassiga forskningsresultat.

Text: Natalie Pintar/Mats Paulsen

Pressmeddelande från WASP/KTH

För frågor:

Mille Millnert, ordförande WASP, mille.millnert@liu.se

Annika Stensson Trigell, vicerektor för forskning, KTH, annika@kth.se

Natalie Pintar, kommunikatör WASP, 0700-89 64 97, natalie.pintar@liu.se