Till innehåll på sidan

Konst gör undangömd mjukvara synlig

KTH-professorn Benoit Baudry tycker mjukvara är lika vackert som Notre Dame och poetiskt som tidvattnet. Foto: Peter Ardell.

NYHET

Publicerad 2019-10-24

Numera finns det kort sagt nästan ingen teknisk pryl runt omkring oss som inte styrs av mjukvara, något de allra flesta tar för givet. Detta vill KTH-professorn Benoit Baudry ändra på, och han har ett antal goda anledningar till det.

Bank-ID. Inköp av mat, kläder och prylar på nätet. Uber och Spotify. Läkarbesök online liksom bankärenden. Bilen, elsparkcyklar, dörrlås, tvättmaskiner... Listan kan göras hur lång som helst. Alla dessa moderna maskiner innehåller mjukvara, men det är något vi mycket sällan, ibland aldrig, reflekterar över.

Benoit Baudry är professor i datalogi vid KTH. Han är också chef för CASTOR, ett forskningscentrum för mjukvaruutveckling vid universitetet. Benoit Baudry har en supertydlig vision för ögonen som han arbetar frenetiskt med att förverkliga. Synliggörandet av all den kod som finns överallt och som påverkar oss dag som natt, varje enskild timme.

– Mjukvaror genomsyrar precis varenda liten aspekt av våra dagliga liv. Trots detta är det få människor, oavsett om de är politiker, makthavare, företagare, studenter eller vilket medborgare som helst, som vet vad mjukvara är; dess beteende eller struktur, säger Benoit Baudry.

Listen to Wikipedia är ett exempel på mjukvarukonst

Samhället för komplext

Resultatet? Människor tar mjukvara för givet. Den finns där hela tiden men blir helt ointressant, ungefär som syre eller vatten. Men faktum är att vi idag skulle nästan få lika stora problem att leva om mjukvaran slutade fungera som om syret eller vattnet tog slut. Vårt samhälle är alldeles för komplext. Och har så varit under ett antal år. 

Benoit Baudry nämner främst fyra orsaker till varför det finns en poäng att synliggöra mjukvara. Här återfinns möjligheten att stimulera den mänskliga nyfikenheten inför det okända, precis som med svarta hål och Higgspartikeln. Här är också upptäckten att den mjukvara människor interagerar med dagligen är charmig och vacker. Den förändrar sig i ett rasande tempo under dagen när vi kommunicerar, utbyter kunskap och lever över olika kulturella gränser.

– Kan vi bara få människor att förstå att Android, webbläsare och Roblox är mjukvarukonstruktioner lika vackra som Notre Dame och poetiskt som tidvattnet kan vi öka intresset för datavetenskap. Då är det färre människor som tycker mjukvara är tråkigt, rentav irriterande.

Rain - när det regnar kommentarer

Ta kontrollen över ditt liv

Det finns också mer direkt konsekvenser av att förstå vad mjukvara är och gör, menar Benoit Baudry. Människor har större möjlighet att ta kontroll över sina egna liv om de förstår mjukvara. De kan fatta välgrundade beslut, laga saker som gått sönder eller förstå politikers och företagsledares beslut och konsekvenser härav.

– På tal om välgrundade beslut så har vi slutligen det viktiga faktum att de mest kritiska samhällsfunktionerna i vårt samhälle, från elnätet via internet och all kommunikation till bankväsendet är så gott som hundra procent beroende av mjukvara. Det gör att politiker och makthavare måste ha en djupare förståelse för ämnet för att kunna fatta beslut om investeringar, tekniska val och riskhantering.

Det är mot den bakgrunden som Benoit Baudrys vision tar form och blir synlig.

– Jag vill använda konst - visuell men också ljud - för att förmedla samt uttrycka olika aspekter av både mjukvara och mjukvaruforskning. På det här sättet kan människor forma känslomässiga kopplingar till den mjukvara de inte kan se men som trots det så fullständigt fyller upp deras liv, säger Benoit Baudry. 

Thomas Durieuxs stokastiska trummaskin.

Inte flummigt

Kanske låter det flummigt, men det är det inte. När de praktiska exemplen redovisas klarnar bilden. Listen to Wikipedia-projektet visar exempelvis i realtid när människor redigerar information på just Wikipedia, detta tillsammans med musik som skapas i stunden som ett resultat av Wikipedia-manipulerandet. Denna visualisering kan appliceras på vilken mjukvara som helst för att göra den tydligare.

– I ett större perspektiv är det inte bara visualisering som är viktig. Man kan prata en helhet här, mjukvarukonsten. Detta är en konstform som utgår från att mjukvara är en form av objekt som låter sig manipuleras, undersökas mycket noga, ibland omstöpt för att fungera som råmaterial för ett konstverk.

Benoit Baudry lever som han lär, och har precis anställt forskarna Erik Natanael Gustafsson och Nadia Campo Woytuk vid CASTOR som har en masterexamen i teknologisk konst (Art and technology).

– För att kunna sprida kunskap om vårt arbete till så många relevanta som möjligt behöver vi en tvärvetenskapligt grupp experter. Experter som jobbar med mjukvara, konstnärer som arbetar med konst och musik. Forskaren som anställts kan både mjukvara och konst, och kommer att vara en rejäl tillgång för forskningscentret.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Benoit Baudry på 08 - 790 41 10 eller baudry@kth.se.

Webben glömmer aldrig

  • Här är ett antal visualiseringar i ljud och bild som förtydligar vad mjukvara är eller kan vara: Listen to Wikipedia  (visar i realtid när människor redigerar information på Wikipedia), The Web Never Forgets  (konstinstallation som realtid tonsätter spårkakor på webben) och Rain  (commit-kommentarer i Github från hela världen regnar ner över skärmen samtidigt som en talsyntes läser upp dem).
  • Forskningscentret CASTOR är ett samarbete mellan KTH, Saab och Ericsson, med syfte att åstadkomma framstående forskning inom mjukvaruteknik.
  • Här kan du läsa mer om Software Art , eller mjukvarukonst på svenska.