Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s centrum för cyberförsvar är invigt

Publicerad 2020-01-22

Den 15 januari invigdes KTH Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet (CDIS), ett samarbete mellan KTH och Försvarsmakten. Centrat ska bedriva forskning och bland annat utbilda cybersoldater.

Invigningen hölls i experimentreaktorn R1 på KTH, Sveriges första kärnreaktor, och bjöd på anföranden av bland andra KTH:s professor Pontus Johnson, ansvarig för centrat, KTH:s vice rektor, Annika Stensson Trigell och från Försvarsmakten, överste Patrik Ahlgren och Rickard Strid, forskningschef.

Samarbetet är en del i Försvarsmaktens uppdrag att ytterligare stärka Sveriges cyberförsvar och förmåga att verka i cyberdomänen - även kallat det femte slagfältet. Centrat ska bedriva forskning inom området samt utbilda cybersoldater. Sex doktorander, varav fyra redan har startat, ska forska inom olika områden inom cybersäkerhet och i juli rycker 30 rekryter in för att påbörja en elva månader lång utbildning i cyberförsvar.

Pontus Johnson, professor i nätverk och systemteknik på KTH och ansvarig för CDIS säger:

– Försvarsmaktens ansvar och befogenheter inom cybersäkerhetsområdet i Sverige är exceptionella. Vi skulle därför inte kunna hitta en bättre samarbetspartner för centrumbildningen. 

– CDIS är tillsammans med Försvarshögskolan en viktig delmängd i Försvarsmaktens kompetensförsörjningssystem. Genom att sammanföra de forskningsområden som relaterar till cyberförsvar i ett centrum skapas förutsättningar för att dels få tillgång till teknik i forskningens framkant, dels kunna bedriva en forskningsanknuten utbildningsverksamhet, säger Överste Patrik Ahlgren, Chef för cyberförsvarssektion vid Ledningsstaben i Försvarsmaktens högkvarter.