Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

”KTH ska vara en självklar samarbetspartner inom energi”

– Lina Bertling är ny föreståndare för energiplattformen

Publicerad 2018-12-04

Hallå där, Lina Bertling Tjernberg, ny föreståndare för energiplattformen på KTH. Hur kommer inriktningen för energiplattformen se ut framöver?

Lina Bertling Tjernberg är ny föreståndare för KTH:s energiplattform.

– Vad jag speciellt vill lyfta fram är kärnan i vår fakultet, de enskilda forskarnas enträgna arbete. Det är vår utgångspunkt. Mitt mål är att energiplattformen ska vara en inkluderande och inspirerande mötespunkt för utbyte och nätverk och en grund för samarbete. En ny aktivitet jag skissar på är återkommande Energy Faculty gatherings, med inspiration från internationella miljöer som Stanford och Berkeley. En fakultetsklubb där man kan inspireras och lära av varandra.

Vilka konkreta resultat vill du försöka uppnå genom det här uppdraget?

– KTH ska vara en självklar part för samtal om och samarbeten inom energiforskning i Sverige. Och via energiplattformen ska det vara enkelt att hitta rätt kontakter för samarbeten och utbyte. När industripartner söker forskningsanslag ska det vara lätt att kontakta KTH för att hitta rätt samarbetspartner.

Du är professor i elkraftnät och har tidigare varit professor i uthålliga kraftsystem på Chalmers. Och hållbarhet är ett av KTH:s fokusområden. Vad krävs för ett uthålligt och hållbart energi- och elkraftsystem i Sverige och vad kan KTH bidra med där?

– Det behövs mer el från förnybara energikällor ökad energieffektivitet och mindre användning av fossila bränslen. Ett av de viktigaste medlen för att nå dit är smarta elnät och där arbetar KTH med flera olika tekniker.

Apropå Chalmers, efter fyra år där återvände du till KTH 2013. Hur kom det sig och vad tog du med dig från Chalmers till KTH?

– KTH expanderade inom mitt område och jag sökte en ny professur. Vid Chalmers hade jag flera unika möjligheter att delta och bygga upp strategiska områden inom energi och att leda avdelningen Elteknik. Jag tog med mig hem en stor erfarenhet av att samarbeta mellan olika områdesgrupper, att bygga nya forskningsområden och att leda forskning och utbildning och omfattande laborationsverksamhet.

Du var ansvarig för forskning och utveckling på Svenska Kraftnät 2007–2009 och en viktig roll för energiplattformen är just samverkan med näringsliv och samhälle. Hur ser du på KTH:s uppdrag i det avseendet?

– Samarbete med näringslivet och myndigheter är mycket centralt för KTH, både inom forskning och inom utbildning. Exempelvis är våra utbildningar inom elkraftteknik unika i världen just för att vi har ett utbyte med ABB och elkraftindustrin. Jag tror att det finns stor potential att vidareutveckla samarbete mellan KTH och externa parter.

Finns det några drömpartner som du skulle vilja att KTH samarbetade med?

– Tesla Energy Division och deras arbete inom batterilager och solenergi.

Förra veckan var det ett seminarium om just batterier som KTH höll i samverkan med franska ambassaden. Vilken roll tror du att utvecklingen inom detta område kommer att ha när det gäller omställningen till ett mer hållbart energisystem?

 blev en succé och var en huvudaktivitet för energiplattformen i år. Batterier är ett centralt område inom teknikutveckling och forskning. Elektrifieringen ger en huvudlösning för dagens omställning av energi- och transportsystemet.

Håkan Soold
 

Fakta:

 är en av . Plattformarna utgår från existerande forskningsexcellens och forskningsstyrkor vid KTH. Energiplattformen, som snart har funnits i tio år, har tidigare letts av forskare som Ramon Wyss, Olga Kordas och Björn Laumert. Sedan 19 november är Lina Bertling Tjernberg föreståndare.