Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH sprider digital pedagogik till statstjänstemän i Östafrika

Logotypen för Globala målen. Karta med ikoner för de 17 Globala målen.
I det digitala läromaterialet introduceras Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen, och hur de är kopplade till folkhälsa. Projektet handlar även om att söka, hitta, förstå och bedöma hälsoinformation på internet, och att använda kunskaperna för att främja god hälsa och livskvalitet. Foto: Globala målen
Publicerad 2020-09-02

KTH ska tillsammans med Mälardalens högskola utbilda statstjänstemän i Rwanda och Etiopien inom områdena digitalt lärande, digital hälsa och hållbarhetsmålen.

Olle Bälter, lektor och docent vid KTH, hur ska projektet genomföras?
– Vi ska presentera ett digitalt läromaterial för personer som har makt att föreslå åtgärder för ländernas framtida skola och undervisning. Deltagarna får själva uppleva vilken potential den här digitala undervisningen har.

Läromedlet baseras på frågebaserat lärande enligt modellen i Open Learning Initiative, OLI . Metoden delar upp lärandemålen i förmågor, där eleverna får svara på frågor och får direkt återkoppling på vad de behärskar och på vad de behöver arbeta mer med.

OLI-kurser hålls vid Stanford University och Carnegie Mellon University i USA. Olle Bälter  tog efter ett år som gästforskare vid Stanford University med sig metodiken till KTH – och nu alltså vidare till akademin i Rwanda och Etiopien.

Olle Bälter, ansiktsbild
Olle Bälter. Foto: Privat

Materialet som presenteras har sin bas i hållbarhetsmålen. Det kan sedan återanvändas i liknande kurser och för självstudier på distans.

– Utbildningsmetoden är kostnadseffektiv. Man kommer upp i tusentals studenter som kan arbeta med samma material samtidigt. I en situation där det är ont om lärare så ger det här fler elever tillgång till utbildning, säger Olle Bälter.

Vilka är de största utmaningarna när det gäller genomförandet av kursen i Rwanda och Etiopien?
– Att den kräver att alla deltagare har tillgång till en dator och ett fungerande internet.

Inlärningstiden kan halveras tack vare OLI

Förhoppningen är att kursen ska kunna starta i början av vårterminen 2021, och att arrangörer och deltagare ska kunna träffas på plats för fysiska workshops i Rwanda och Etiopien mot slutet av våren. I annat fall kommer seminarier att hållas digitalt.
Projektets finansiering på 2 miljoner kronor kommer från Svenska Institutet.

– Enligt min mening är det här den effektivaste inlärningsmetoden vi kan erbjuda. Man halverar inlärningstiden. Inom industrin skulle folk flockas kring projekt med de här resultaten, men akademin är mer konservativ, konstaterar Olle Bälter.

"Den stora explosionen kommer i höst"

Han har lyckats engagera en grupp kollegor, och i dagsläget används OLI-metoden av sex pedagoger inom fem kurser på KTH.
– Nu när lärare inte träffar studenterna i samma utsträckning som tidigare är kurserna en viktig resurs för KTH, som stöttar projekten.

– Den övergripande digitaliseringen av undervisningen som skedde till följd av coronapandemin genomfördes i panik, som en nödåtgärd för att få kurser funka. Det här läromaterialet följer en genomtänkt pedagogik. Och nu är det rätt tidpunkt att införa den på bredare front. Den stora explosionen kommer i höst, säger Olle Bälter.

Katarina Ahlfort

Open Learning Initiative, OLI – vad är det?

– Istället för att läsa långa texter och få information genom föreläsningar tar eleven del av kortare avsnitt i texter, ljudklipp och videor. Systemet ställer direkt efteråt frågor på materialet och ger konstruktiv återkoppling på elevens svar.
– Läromaterialet ersätter bara rena föreläsningar, medan laborationer, övningar och examination behålls.
Läs mer om OLI på Carnegie Mellon University's webb
Artikel i Campi om hur OLI ger snabbare studieresultat