Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH utbildar skolelever i IT-säkerhet

Några elever i mellanstadiet sitter vid en skolbänk. Där ligger en papper med en uppgift de ska lösa
Mellanstadieelever på Utsäljeskolan i Huddinge får lära sig hur man knäcker ett lösenord för att förstå hur viktigt det är att skapa säkra lösenord. Foto: OIa Jacobsen
Publicerad 2020-09-16

#290CyberSecurity är ett projekt där 10 000 elever i Sveriges 290 kommuner får lära sig mer om IT-säkerhet. Initiativet kommer från Unga Forskare och IBM. Nu har KTH kommit med i projektet och två forskare är ute på en skola i Solna idag.

Bara tre av tio barn och ungdomar skulle prata med en vuxen om det är något de känner sig osäkra över att lägga upp något på nätet, enligt Internetstiftelsens rapport Barnen och internet 2019. Unga människor spenderar också en stor del av sin vakna tid online, med alla risker det innebär i form av övergrepp och datastölder. Det talar för vikten av att ge barn och ungdomar bättre kunskaper om säkerhetsrisker med IT, vilket är syftet med projektet #290CyberSecurity .

Det är eleverna i årskurs 5 och 8 i Bergshamraskolan i Solna som idag får ta del av de första föreläsningarna som KTH ger i den här satsningen. Robert Lagerström , docent i nätverk och systemteknik och expert på IT-säkerhet, håller i föreläsningarna tillsammans med Engla Ling, en av gruppens doktorander.

Mer tekniska detaljer i högstadiet och gymnasiet

Upplägget ser lite olika ut, beroende på vilken årskurs det rör sig om, konstaterar Robert Lagerström. I högstadieklasser och gymnasieklasser kan KTH-föreläsarna gå in mer på tekniska detaljer när det gäller IT-säkerhet.

Porträttbild på Robert Lagerström.
Robert Lagerström, docent i nätverk och systemteknik och expert på IT-säkerhet, är en av nio personer från KTH som är med i projektet #290CyberSecurity. Foto: Peter Ardell

– Där kan vi till exempel prata om hur attackmetoder som phishing går till, hur man kan förebygga så att risken blir mindre att man går på det. Och om man skulle gå på det, hur man kan hantera det, säger Robert Lagerström.

På mellanstadiet blir det mer fokus på hur man som användare ska tänka kring vilken information man delar i olika appar och hur detta kan användas av andra användare för att ta kontakt och lura en.

– Det handlar mycket vad som är ett bra lösenord och hur man ska tänka kring olika lösenord för olika inloggningar, säger Robert Lagerström.

Eleverna får också knäcka krypton och designa ett eget krypto för säkrare lösenord, säger han.

Studenter är med i projektet

Robert Lagerström har föreläst om IT-säkerhet för skolungdomar förut i andra sammanhang, vilket har varit mycket uppskattat. Framför allt när han har berättat hur de jobbar med etisk hackning i forskning och utbildning på KTH.

– Jag har visat ungdomarna hur vi till exempel har hackat en elscooter, sådant som de kan relatera till. Och många av dem blir väldigt förvånade över hur lätt det är att göra det och vilka allvarliga konsekvenser det kan få. Det blir en ögonöppnare för dem, säger han.

Det är nio personer från KTH som medverkar som föreläsare inom ramen för #290CyberSecurity. Utöver Robert Lagerström och Engla Ling är det ytterligare två doktorander, en post-doc och fyra datateknikstudenter. En av dem är Viola Söderlund. Innan hon började på KTH jobbade hon på IBM och var med när projektet startade. På IBM jobbade hon som teknisk konsult. Hon engagerade sig också i att hålla

Vill du utveckla säkrare IT-lösningar?

Ar du sugen på att jobba med att utveckla uppkopplade prylar som är svårare att hacka? Vill du vara med och utforma framtidens säkra och hållbara IT-system? Då kanske civilingenjörsprogrammet i datateknik  är något för dig.

presentationer och workshops för ungdomar. Bland annat var hon konferencier, bootcamp-ledare och cloud support på #HackYourWorld2019.

– Jag tvekade därför inte när jag blev tillfrågad om att hjälpa till med #290CyberSecurity. Min roll var huvudsakligen att få upp en hemsida. Men jag är också scoutledare och har erfarenhet av att jobba med barn och kunde på det viset bidra till diskussionerna. Jag ser fram emot att representera KTH i detta initiativ, säger Viola Söderlund.

Undervisningsmaterialet är forskningsbaserat

Förutom att ställa upp med föreläsare är KTH:s roll i projektet att säkerställa att undervisningsmaterialet är faktabaserat och utgår från forskningen i området, berättar Robert Lagerström. Föreläsningarna ser han som en första fas i projektet. Han skulle gärna se att man så småningom satsar på sommarforskarskolor och laborationer.

– Till exempel skulle gymnasieungdomar men även högstadieungdomar kunna få lära sig att hacka. Eller lära sig förstå mer tekniskt vad det är som händer när någon blir utsatt för en cyberattack – och på så sätt förstå hur man kan skydda sig eller hur man ska tänka, säger han.

Håkan Soold

Fakta #290CyberSecurity

#290CyberSecurity har flera målsättningar. Den ena är att bidra till att göra samhället säkrare nerifrån och upp. Många dataintrång idag sker på grund av att personer helt enkelt inte är medvetna om diverse säkerhetsrisker. Genom att i tidig ålder lära sig mer om riskerna och hur man hanterar dem, ökar chansen att barn och ungdomar undviker att exponera sig själva för risker och får en medvetenhet och kunskap de tar med sig i de organisationer och företag de jobbar på i framtiden. Det är en både kortsiktig och långsiktig investering som gynnar både ungdomarna och samhället i stort. Den andra målsättningen med projektet är att väcka ungdomars intresse och bidra till att flera söker sig till högre teknisk utbildning.

Vid de föreläsningar KTH genomför i projektet medverkar alltid två personer – en lite äldre och en yngre, till exempel en student, som ligger närmare eleverna i ålder. Ibland är det två från KTH som kommer. Andra gånger kan det vara en från KTH och en från något av företagen som är med i projektet.

#290CyberSecurity startades 2019 av Unga Forskare och IBM. Efter hand har ett antal andra organisationer och företag i teknikbranschen anslutit sig. Projektet är kostnadsfritt för skolor tack vare finansiering av IBM och uppdragsmedel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.