Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH vill stärka digital spetskompetens

Publicerad 2019-01-29

Hallå där, Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering. KTH ingår som partner i samarbetet Digital Skills and Jobs Coalition. Vad innebär det?

Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering.

Digital Skills and Jobs Coalition  är ett EU-initiativ för att komma till rätta med den stora arbetskraftsbristen inom det digitala området.

– Detta initiativ syftar till att synliggöra yrken och arbetsmöjligheter inom det digitala området, visa på nya vägar och sätt att utbilda sig och öka samverkan mellan näringsliv och utbildningsinstitutioner för att öka intresset för digitala utbildningar och utbildningar inom digitalisering.

Vad ska KTH tillföra i detta arbete?
– KTH är en av de största utbildarna inom det digitala området. Genom en ökande grad av digitalisering av utbildningssystemet skulle vi kunna utöka utbudet och på så sätt hjälpa till att dra vårt strå till stacken för att öka tillgänglig digital spetskompetens.

– Initiativ som , en programmeringsutbildning för nyanlända flyktingar, är bara ett av många initiativ som verkar i den riktningen, och vi skulle gärna vilja bidra till flera sådana initiativ.

Hur stor är bristen på kompetens inom det digitala området i Sverige i dag och om fem år?
– Enligt IT och Telekomföretagen kommer det ju saknas 70 000 personer som kan jobba inom den digitala sektorn 2022 och om man skulle skala dessa siffror till hela EU så skulle det handla om 3,5 miljoner personer med digital spetskompetens för att vi ska kunna fortsätta hålla jämn takt med de som leder utvecklingen i världen.

Vad kan KTH göra?
– Vi måste förstå att fort- och vidareutbildning är ett mycket viktigt område för KTH för att hjälpa till att nå Sveriges mål. Många av våra utbildningar skulle kunna tillgängliggöras för fler utan alltför stora extra insatser. Så kan vi arbeta fram finansiering för att underlätta genomförandet av en högre andel fort- och vidareutbildning är det bra.

Hur gör man det digitala området attraktivt för dagens och morgondagens studenter?
– Digitalisering handlar inte bara om teknik utan är en viktig del av vår samhällsomvandling. Det behövs många olika tvärvetenskapliga kompetenser för att kunna driva utvecklingen framåt. Och det är roligt och angeläget att arbeta för samhällets utveckling på bästa sätt.

Berättat för: Jill Klackenberg