Till innehåll på sidan

Miljonanslag till unga forskare

NYHET

Publicerad 2017-05-10

När Göran Gustafsson-stiftelsen nyligen hade sin prisutdelning var det bland annat fyra KTH-forskare som tillsammans fick ta emot 6 miljoner kronor i forskningsanslag.

I fredags, den femte maj 2017, höll Göran Gustafssonstiftelsen för forskning vid Uppsala universitet och KTH sin årliga, högtidliga prisutdelning i Stensalen på Kungliga slottet i Stockholm.

Fyra forskare, två från vardera lärosäte, fick dela lika på tolv miljoner kronor i forskningsanslag.

Anna Herland, forskare på KTH.

På KTH var det David Rydh och Ilaria Testa som vardera fick ta emot 2,5 miljoner kronor att användas fritt för forskning. Det mindre priset, 500 000 kronor per forskning, gick till Anna Herland och Kevin Schnelli KTH.

En av forskarna, Anna Herland, berättar att hon forskar om och jobbar med hjärnans blodkärl. Tillsammans med forskarkollegor söker hon en större förståelse för blodkärlen genom att bygga pyttesmå modeller - bestående av bland annat elektroniska sensorer och mänskliga celler - av blodkärlen i hjärnan.

Detta ger möjlighet till realtidsstudier av blodkärlens funktion. Dessa modeller kan sedan bland annat användas för att förstå läkemedelstransport in i hjärnan och ryggraden.

De tre övriga KTH-forskarna arbetar med algebraisk geometri (David Rydh), forskar om framtidens mikroskopi (Ilaria Testa) och jobbar bland annat med matematisk statistik (Kevin Schnelli).

Göran Gustafssonpriset till unga forskare vid KTH och Uppsala universitet utgörs av ett forskningsbidrag på sammanlagt och max 2,5 miljoner kronor under tre år. Pristagarna får vara högst 36 år.

Du kan läsa mer om pristagarna och deras forskning här .

Text: Peter Ardell.

För mer information, kontakta David Rydh på dary@kth.se; Anna Herland på aherland@kth.se, Kevin Schnelli på schnelli@kth.se eller Ilaria Testa på testa@kth.se.