Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

”Promenadseminarier är en mer coronasäker undervisningsform"

Olle Bälter är ute på promenadseminarium med en grupp studenter.
Olle Bälter, lektor i datavetenskap på KTH, är ute på promenadseminarium med en grupp studenter. Foto: Håkan Lindgren
Publicerad 2020-10-12

Istället för att sitta inne i ett klassrum är KTH:s studenter på Datateknik och Medieteknik ute och promenerar på sina seminarier. Ett upplägg som har flera fördelar. Dels är det en mer coronasäker undervisningsform, dels finns det klara pedagogiska vinster med upplägget, enligt Olle Bälter, lektor i datavetenskap på KTH.

När höstterminen skulle börja diskuterade Olle Bälter  och hans kollegor på KTH hur de skulle kunna bedriva undervisning på campus på ett coronasäkert sätt. Att studenterna vill kunna vara på campus, det visste de.

Porträttbild på Olle Bälter.
Olle Bälter, lektor i datavetenskap på KTH. Foto: Håkan Lindgren

– Studenterna saknar sina kompisar. Det har vi sett i undersökningar vi har gjort, säger Olle Bälter.

Men klasserna på Datavetenskap och Medieteknik där han undervisar är ganska stora så alternativen för campusförlagd undervisning är inte så många. Föreläsningar, laboratorieredovisningar, handledning och liknande får fortsatt genomföras på distans via dator.

– Vi kan fortfarande ha en del övningar i övningssalar med en lärare som står längst fram och så får studenterna sprida ut sig och sitta glest, säger Olle Bälter.

Reducerad smittorisk och mer kreativa idéer

Däremot är seminarier där studenter och lärare är ute och promenerar en undervisningsform som fungerar mycket väl. Både när det gäller coronasäkerhet och lärande.

– Smittorisken reduceras ju kraftigt när man ute och går. Dessutom leder det till mer kreativa idéer och till att alla studenter kommer till tals, säger Olle Bälter.

Promenadseminarierna går till på så sätt att den studentgrupp som deltar delas in i grupper om tre som diskuterar frågor som Olle Bälter har meddelat innan de börjar promenera. Frågorna bygger på iakttagelser som han gjort i den instuderingsuppgift i det aktuella ämnet som studenterna har lämnat in. Det kan röra sig om några olika texter de ska läsa eller några videor de ska se, som de ska lämna in en skriftlig reflektion kring.

– Sedan läser de varandras inlämningsuppgifter och kommenterar varandras reflektioner skriftligen. Det är ett sätt för oss att säkerställa att de har läst och sett hur studiekamraterna har reflekterat och alla har fått tillgång till samma information och har grubblat över det här ämnet, säger Olle Bälter.

Läraren lyssnar in vad grupperna pratar om

Olle Bälter och studenter samlas i storgrupp under ett promenadseminarium.
Mitt i promenadseminariet samlas hela gruppen och pratar om vad man har kommit fram i smågrupperna. Foto: Håkan Lindgren

Innan de går ut utses en ordförande i varje grupp. Ordförandens uppgift är att se till att gruppen håller sig till sig till ämnet, att alla får komma till tals och att framföra vad gruppen har kommit fram till i den samling i storgrupp som görs någon halvtimme in i seminariet.

Olle Bälter själv pendlar mellan grupperna och lyssnar in vad de pratar om. På så vis fångar han upp och kan föra fram saker han tycker är intressanta som kommer upp i grupperna, men som studenterna själva inte tar upp i samlingen i storgrupp.

– Syftet när vi diskuterar ett problem är ju inte att få dem att tänka rätt, utan snarare att tänka fritt. Det är viktigt att alla blir medvetna om att det finns fler synsätt än ett när det gäller det här problemet, säger han.

Studenter som av något eller några skäl inte kan eller vill gå med på promenadseminarierna får göra motsvarande uppgifter inomhus.

Studenterna blir mer engagerade

Det här upplägget med promenadseminarier är ingen nyhet som har tagits fram nu på grund av det nya coronaviruset. Olle Bälter har kört modellen i flera år med sina studenter. Det började en vacker vårdag 2014 när han skulle ha seminarium med en ovanligt liten grupp. Solen sken och studenterna såg tämligen håglösa ut när de kom in i klassrummet. Då sa Olle Bälter: ”vi går ut och promenerar i det vackra vädret istället”.

Han hade länge grubblat på hur han skulle få studenterna att diskutera mer med varandra på seminarierna istället för att bara rikta sig till honom när de har något de vill säga. Dessutom var det flera av studenterna som aldrig sa någonting, det finns ju en hel del människor som inte törs prata i större grupper. Men när de gick ut och promenerade i grupper om tre hände något.

– Plötsligt visade det sig att i de här smågrupperna var studenterna, som tidigare varit ganska trögstartade i diskussionerna, väldigt ivriga att få diskutera. De pratade i mun på varandra, säger Olle Bälter.

Håkan Soold

Promenadseminarier på KTH

Studenterna gillar upplägget med promenadseminarier, visar undersökningar som Olle Bälter och hans kollegor har gjort. Flera av dem har uttryckt att de normalt inte vågar uttala sig i grupp, men ute på promenad i en trepersonersgrupp går det jättebra.

Olle Bälter är ute och går med studenterna på vintern och även när det regnar lite grann. Men regnar det mycket är det svårt för studenterna att höra varandra och då hålls seminarierna inomhus, men fortfarande i mindre grupper.

Tillsammans med några kollegor har Olle Bälter skrivit en vetenskaplig artikel om promenadseminarier . I arbetet med artikeln läste de på om vad andra hade kommit fram till forskningsmässigt när det gäller hur fysisk aktivitet påverkar den kognitiva förmågan. Han konstaterar att rent generellt vet man att fysisk aktivitet är bra för hjärnan. Men det finns även forskare på Stanford som gjort mätningar som visar att fysisk aktivitet leder till en ökad förmåga att tänka kreativt.

Idag är det flera lärare på KTH som kör med promenadseminarier. Så gott som alla lärare på Medieteknik och Datateknik är ute och promenerar med sina studenter på seminarierna, enligt Olle Bälter.