Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

”Robotar flyttar upp människor i värdekedjan”

Sara Mazur står framför ett vitt räcke inomhus
”Det är svårt att säga var någonstans AI kommer att slå igenom mest i samhället. Vi byggde mobilt bredband på Ericsson innan de smarta telefonerna kom. När mobiltekniken slog igenom hade vi byggt de nät som krävdes. Nu bygger vi grunden till AI-lösningar.
Publicerad 2020-10-29

Som forskningschef på Ericsson var hon med och la grunden till 3G, 4G och 5G.
Nu ansvarar hon för Wallenbergstiftelsens miljardbelopp till forskning inom artificiell intelligens.
– Robotar betyder inte färre jobb. Tvärtom. De gör att vi kan skapa nya mänskliga jobb istället, säger KTH-alumnen Sara Mazur.

Sedan den 11 mars har Sara Mazur nästan uteslutande jobbat hemifrån på grund av coronapandemin. Undantagen har varit ett par styrelsemöten som av säkerhetsskäl inte kunnat hållas digitalt utan behövt ske på plats.
– Det är verkligen intressant att se hur många i samhället som har jobbat hemifrån det senaste halvåret och hur det mesta fungerat ändå. För 20 år sen hade det blivit totalstopp, allt hade tvärnitat, men nu går det ju faktiskt, säger hon.

Sara Mazur bredvid häststaty utomhus
”Ny digital teknologi ger Sverige en bra position internationellt. När AI börjar användas mer storskaligt i stålindustrin, gruvor, pappersbruk och bilar vi har goda konkurrensmöjligheter.

År 2018, efter 23 år på Ericsson, lämnade Sara Mazur tjänsten som forskningschef på telekomjätten för att ta över ledarskapet för Wallenbergs forskningsprogram WASP.
Budgeten är i dagsläget 5,5 miljarder kronor, varav 4,2 kommer från stiftelsen och 1,3 från universitet och industri.

– Målet för WASP-programmet är att bygga kompetens och kunskap för svensk industri inom AI, autonoma system och mjukvara. Vi vill att Sverige ska vara ett föregångsland på tio års sikt, förklarar hon.

Miljömässig katastrof

Fakta Sara Mazur

Ålder: 54
Familj: Man, dotter, 16, och son, 13, samt en äldre bonusdotter
Bor: Villa i Kummelnäs, Nacka
Aktuell som: Ordförande för WASP, sitter i styrelsen för bland annat Investor, Saab och Chalmers
Utbildning: Civilingenjörsutbildning vid KTH, elektroteknik med fysikalisk inriktning, (1985-89) Teknisk doktor i plasmafysik vid KTH (1994) Docent vid KTH (1995)
Tidigare jobb: Lärare i teoretisk elektroteknik parallellt med civilingenjörs- och doktorandstudier

Flera företag har på senare år valt att flytta sin produktion utomlands, bland annat på grund av billigare arbetskraft.
– Men genom AI kommer vi att gå från ”personalintensiv produktion” till ”teknikintensiv produktion”. Och när kostnaden per arbetstimme inte längre är avgörande för vinsten blir det lönsamt för företagen att plocka hem sin produktion till Sverige igen.

Som exempel nämner hon att det i dag kan vara billigare att skicka räkor från svenska Västkusten till Kina för att skalas och sedan skickas tillbaka till Sverige för försäljning.
– Det är såklart en miljömässig katastrof. Om vi istället har en robot som kan göra jobbet i Sverige så slipper vi skeppa räkor över jorden, och vi konsumenter får dessutom en mycket färskare produkt.

Vattenkraft en enorm tillgång

Sara Mazur sitter vid konferensbord

– Till Sveriges konkurrensfördelar hör att vi har tillgång till mycket grön el, tack vare vattenkraften som är en enorm tillgång för vårt land. Vi har dessutom ett väl utbyggt bredbandsnät och en säker el-infrastruktur.

Sara Mazur framhåller hållbarhet som den viktigaste vinsten med en utvecklad automatisering.
– Genom AI-lösningar kan vi minska transporter och reducera utsläpp. Vi kan fjärrstyra maskiner i gruvor och slippa dyra ventilationslösningar. Vi kan minska spill i produktionen.

– Många tror att robotar och ökad automatisering leder till färre arbetstillfällen i samhället, men det stämmer inte. När maskiner tar över repetitiva arbetsuppgifter så flyttar vi upp människor i värdekedjan istället.

Katarina Ahlfort
Foto: Susanne Kronholm

Fakta WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program)

  • WASP är Sveriges enskilt största forskningsprogram
  • Stiftelsen ger anslag till excellent grundforskning inom AI vid universitet och högskolor
  • Forskarprogrammet ska komma företagen till gagn genom ökad personrörlighet mellan industri och akademi
  • WASP har finansierat över 400 svenska och internationella doktorander på svenska lärosäten, varav minst 100 är industridoktorander
  • Sara Mazur var 2014 en av initiativtagarna till WASP
  • Fem partneruniversitet ingår i WASP-programmet: KTH, Chalmers, Linköpings universitet, Lunds universitet och Umeå universitet.