Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sveriges första 5G-nät invigs

Det första videosamtalet över 5G i Sverige genomfördes mellan Telias VD Johan Dennelind och prins Daniel. Med på bild finns också Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering på KTH, samt ​Åsa Jamal, kommunikationschef på Telia. Foto: Peter Ardell.

NYHET

Publicerad 2018-12-05

I samarbete med Telia och Ericsson har Sveriges första 5G-nät invigts på KTH:s campusområde i centrala Stockholm. Detta är första steget mot den rikstäckande lanseringen av nästa generations mobilnät som kommer ske år 2020. För KTH och Sverige är detta en viktig satsning, både vad gäller forskning runt självkörande fordon och målsättningen att nå ett mer hållbart samhälle.

− Det är otroligt roligt att KTH är den plats i Sverige där 5G sjösätts. Vi har de bästa förutsättningarna att komma på hur 5G kan användas, och detta ger dessutom god synlighet för universitetet, säger Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering på KTH. 

Femte generationens mobilnät i skarpt läge kommer att ge såväl forskare som studenter något att experimentera med från dag ett, fortsätter han. Därmed kan goda idéer föddas, idéer som leder till nya forskningsframsteg. De mest spännande innovationerna har därtill traditionellt kommit från KTH:s studenter.

En av 5G-nätets stora poänger är den tydliga kopplingen till hållbar utveckling. Både när det kommer till framtidens transporter som boende.

− För KTH och Sverige är detta en viktig satsning, både vad gäller forskning runt självkörande fordon och målsättningen att nå ett mer hållbart samhälle. De snabba nätet ger möjligheter för autonoma fordon att ta plats på våra gator, men också att använda all den data om till exempel energiförbrukning som kan samlas in i våra hem. På KTH finns de här miljöerna. Live-In Lab där de boendes liv monitoreras och Integrated Transport Research Lab som jobbar med självkörande bilar. Både trafik och boende genererar väldigt mycket data, och för att kunna använda detta måste datat också kunna skickas vidare för bearbetning, säger Jan Gulliksen.

Börje Ekholm, Johan Dennelind och Jan Gulliksen trycker på knappen som startar 5G-nätet på KTH:s campus. Foto: Peter Ardell.

Telias vd Johan Dennelind är på plats vid invigningen och är av samma uppfattning. 5G är en förutsättning för att de globala målen för hållbar utveckling ska kunna uppnås 2030. Johan håller också med Jan Gulliksen om att det inte finns någon bättre plats att lansera 5G på än just KTH som är en katalysator för digitaliseringen av det svenska samhället.

Det finns fler anledningar till att det är hög tid för 5G att på allvar rullas ut. Börje Ekholm, vd för Ericsson, berättar under invigningen att 5G ger tio gånger högre dataöverföringshastighet. I en värld där datatrafiken fördubblats under det senaste året är detta viktigt.

− Idag ser vi att 5G byggs ut i ett rasande tempo både i USA och Asien. Nästa generations mobilnät är så klart en viktig konkurrensfördel för Sverige, men också i förlängningen en lika viktig infrastruktur som landets vägar och järnvägar. 5G-nätet kommer att vara grogrund för många generationer ingenjörers innovationer, säger Börje Ekholm.

På plats vid invigningen av 5G-nätet finns Jonas Mårtensson, universitetslektor och forskningsledare för Smart Mobility Lab på KTH. Han arbetar med självkörande fordon och säger att under de tio kommande åren kommer 5G att spela roll för utvecklingen av autonoma fordon i gruvor och andra industriella miljöer.

− 5G har en stor betydelse för att få så fullständigt information om omvärlden som möjligt för beslutsfattande system, till exempel självkörande bilar.

Ju större omvärlden och högre fordonens hastigheter blir, desto mer information kommer behövas skickas för bearbetning. Alltså kommer 5G:s betydelse att öka med tiden. Jonas Mårtensson lyfter också 5G:s låga fördröjning i datorkommunikationen (latency på engelska) som en viktig poäng, inte minst när just fordonshastigheterna blir högre.

Text: Peter Ardell