Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tekniken som gör diabeteslivet mindre smärtsamt

KTH-forskarnas nya teknik mäter sockernivån direkt i huden, och där finns inga nervreceptorer som registrerar smärta.

NYHET

Publicerad 2018-12-10

Diabetes är en folksjukdom med 500 000 drabbade i Sverige. Internationellt är siffran betydligt högre, cirka 400 miljoner. Då diabetes inte ännu kan botas är det viktigt att göra livet för de som drabbats så drägligt som möjligt. En bra bit på vägen dit har forskare vid KTH kommit. De jobbar med teknik som är mindre smärtsam, innebär mindre risk för infektioner och potentiellt är mer noggrann än dagens lösningar.

På mikroskopfotografiet ser vi en traditionell nål och KTH-forskarnas mikronål (den lilla i det vänstra övre hörnet) i en storleksjämförelse.

Fem miljoner människor världen över dör varje år på grund av diabetes. Det gör att diabetesvården är av yttersta vikt för alla människor som drabbats av sjukdomen.

I ett försök att förbättra vården har KTH-forskarna Federico Ribet, Niclas Roxhed och Göran Stemme format en forskargrupp för att titta närmare på hur detta ska kunna uppnås.

Idag är det nämligen så att de allra flesta testar sockernivån i blodet fyra till fem gånger per dag med ett stick i fingret. Denna metod gör ont och skapar olust. En viss infektionsrisk finns också alltid närvarande.

Av den anledningen har det blivit allt vanligare att man använder en teknik som på engelska kallas "continous glucose monitoring systems" (CGMS). Det handlar om en pryl som fästs på kroppen, typiskt på armen eller magen. Den mäter sockernivån konstant och kan hela tiden berätta hur denna ser ut. Nackdelar finns dock, och en av dem är att det fortfarande behövs en invasiv nål som ska tränga ner i huden.

KTH-forskaren Federico Ribet.

– Nålen ska ner minst fem millimeter om inte mer, så att den når underhuden. Det är dock inte lika bra att mäta sockernivån i fettvävnad om man jämför med blodet. Det blir inte lika exakta och snabba mätningar, säger Niclas Roxhed, universitetslektor vid KTH och forskningsledare för projektet.

Det är här hans, professor Göran Stemme och forskarstuderande Federico Ribets arbete kommer in i bilden. De har nämligen kombinerat poängen med den exakthet som blodsockermätningar via stick i fingret ger med sin egen smärtfria nålplåsterteknik som ger CGMS-systemens kontinuitet.

– När vi använder vår teknik med mikronålar tillsammans med en sensor som mäter sockernivån som inte är tjockare än ett hårstrå kan vi få till en lösning som är smärtfri för användaren. Vi mäter direkt i huden, och där finns inga nervreceptorer som registrerar smärta men väl ett finmaskigt nät av väldigt fina blodkärl, säger Federico Ribet.

Han lägger till att sensorerna de utvecklat är små. Pyttesmå.

– Glykossensorerna är femtio gånger mindre än de som finns på marknaden idag.

Till vänster en vanlig sensor och till höger KTH-forskarnas mindre dito.

När kan tekniken då finnas till hands för diabetiker? Idag har forskarna testat en prototyp på människor så att de vet att den fungerar. En del labbtester men också kliniska studier återstår så att man verkligen kan bevisa att alla typer av människor i alla åldrar kan använda tekniken. Det är också viktigt att undersöka hur tekniken fungerar för människor under en tids användande. Både när människor sitter stil, går eller tränar.

– Vi samarbetar med det schweiziska medicinteknikföretaget Debiotech och svenska Brighter. Det är en bra start för att få ut tekniken på marknaden så snabbt som möjligt, säger Niclas Roxhed.

Forskarnas insats har precis resulterat i en vetenskaplig publicering i tidskriften Biomedical Microdevices, en artikel som bär rubriken  "Real-time intradermal continuous glucose monitoring using a minimally invasive microneedle-based system".

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Federico Ribet på 073 - 765 23 82 / ribet@kth.se eller Niclas Roxhed på 08 - 790 91 43 / roxhed@kth.se.