Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Vad ska vi ha 5G till?

5G kommer inte innebära så mycket för svenska konsumenter, men i tätbefolkade utländska storstäder kommer tekniken att göra skillnad. Foto: Kevin Young.

NYHET

Publicerad 2018-12-17

Nu har femte generationens mobilnät installerats på KTH:s campus, och den rikstäckande lanseringen kommer att ske år 2020. Men vad har svenskarna för användning av 5G, egentligen? Vi tog oss en pratstund med KTH-professorn Jens Zander, mobilkommunikationsforskare med över 25 år erfarenhet av ämnet, för att ta reda på vad den nya kommunikationstekniken är bra till.

– Vad vi ska ha 5G till? Det är en berättigad fråga, säger Jens Zander, professor i radioteknik och vetenskaplig chef för forskningscentret Wireless@KTH i Kista norr om Stockholm.

Han berättar att invigningen som nyss gjordes främst ska ses som marknadsföring från Ericsson och Telia som nu vill visa att man nu har en fungerande första version av 5G. Att man väljer att installera på KTH är en följd av ett mångårigt samarbete mellan universitetet och svensk industri. KTH befinner sig i frontlinjen när det gäller att forska kring den fortsatta utvecklingen av 5G. Exempel på det saknas inte. Jens Zander nämner ett flertal forskningsprojekt, bland andra PriMO-5G som är ett EU-projekt i samverkan med industrin. Här finns ett flertal perspektiv, till exempel hur brandmän använder 5G vid eldsvådor för videoövervakning som stöd för släckningsarbetet.

I tättbefolkade områden, främst i Asien där kapaciteten är en bristvara, där kommer 5G att spela en viktig roll.

– Detta problem adresseras främst genom att 5G frigör nya frekvensband (3,5 GHz) som är utmärkt för stadsmiljöer som kräver hög kapacitet. För den asiatiska marknaden tittar man ännu högre frekvenser, runt 28 GHz, som 5G-standarden kan hantera. Här är dock räckvidden vid kommunikation med smartphones mycket begränsad, kanske några tiotal meter med fri sikt, vilket kraftigt begränsar användbarheten.

Jens Zander, professor i radioteknik vid KTH.

Något som varit på tal i samma andetag som 5G är självkörande bilar. Men autonoma bilar kräver inte 5G, säger Jens Zander. 4G räcker väl till för navigering, trafikinformation etcetera. 

– Om man däremot skulle kunna tänka sig fjärrstyrda bilar i framtiden så krävs det mycket låg fördröjning och hög tillförlitlighet. Här kan 5G vara standarden då det är ett radiosystem med mycket låg fördröjning. Det är dock oklart hur resten av det tekniska systemet runt sådana fordon skulle se ut. Detta täcks inte in av någon 5G-standard idag. Kan sådana system leverera en tillförlitlighet som gör att vi kan utsätta människor för dem? Forskning pågår och om kanske fem år så vet vi mer. 

Jens Zander berättar att den kanske viktigaste fördelen med 5G, den återfinns "under huven". 5G-näten har nämligen en enklare struktur och kommer att kunna byggas mycket mer kostnadseffektivt då de flesta funktionerna flyttas från de fysiska basstationerna till datormolnet. 

– Detta gör att operatörerna kan sänka sina kostnad för nätdriften på sikt. Hur snabbt dessa kostnadsbesparingar kommer konsumenterna till del, är emellertid oklart.

Om 2G gav oss SMS samt digital kommunikation och 3G öppnade dörren på vid gavel för i stort sett hela internet så är det numera inte lika tätt mellan de stora teknikhoppen. Jens Zander säger att det blir att svårare att komma med revolutionerande nya funktioner när vi pratar om den femte generationens mobilnät. Faktum är att den första versionen av 5G saknar en hel del.

– Utvecklingsstegen blir naturligt mindre och mindre, och marknaden blir så småningom mättad med endast mindre utvecklingssteg. Många av de mer intressant funktionerna man pratar om inom 5G – speciellt det där med mycket låg systemfördröjning (inte bara i radiodelen) och hög tillförlitlighet som man skulle behöva för fjärrstyrning av fordon - finns inte i den version som nu skall rullas ut. Dessa funktioner är fortfarande föremål för forskning och kommer kanske år 2022 eller så. 

Så vad är det vi fått då? Nuvarande version fokuserar som sagt på mer av det vi redan har, det vill säga mer kapacitet för kunden - om du inte bor i Sverige vill säga. Billigare nät för operatörerna är också en viktig faktor i 5G.

Vad 6G innebär är därför svårt att sia om, säger Jens Zander. En viktig poäng är att "G:na" främst handlar om de publika operatörerna system. Det finns därtill en teknik som går framåt i det tysta vid sidan av, och som kommer att spela en stor roll även den. 

– En viktig utveckling som sker parallellt i mer tysthet är WiFi-systemen som utvecklas mot extrema hastigheter i inomhusmiljön. Det vill säga där alla människorna finns. Redan idag är det ju mångdubbelt fler användare som använder WiFi än mobilsystemen. Det här är en marknad som mobilsystemtillverkarna och operatörerna har svårt för.

En sak är Jens Zander säker på, och det är vad vi inte kommer att ha femte generationens mobilnät till så mycket här hemma i Sverige.

– 5G kommer inte att innebära speciellt mycket för svenska konsumenter och smartphone-användare vad gäller funktioner och datahastighet. För att tillgodogöra sig dessa möjligheter till ökade datahastigheter som den nya standarden innebär krävs fler basstationer. Det vill säga tätare placering av dessa. Det är tveksamt om våra operatörer kommer att göra sådana investeringar. I Sverige har vi i stor utsträckning redan den täckning och de datahastigheter som är ekonomiskt möjliga.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Jens Zander  på jenz@kth.se.