Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Efter jobbet - Tar datorn över arbetet?

Efter jobbet var ett öppet seminarium som ägnades åt automatiseringens följder.

En av framtidens utmaningar är den arbetsmarknad vi får när datorer kan göra alltfler arbetsuppgifter. Kombinationen av datorer, nät, robotar, 3-d skrivare och sensorer ger fantastiska möjligheter att automatiskt producera varor och tjänster. Det är svårt att finna något mänskligt arbete som inte kan ersättas av maskiner på sikt. Vad blir följden: Skapas nya arbeten eller skapas arbetslöshet?

Seminariet ägde rum den 21 april, 2015, kl 17:00 till 20:00

Plats: Sal Q1, Osquldas väg 4, KTH, Stockholm

Registrering: Seminariet har redan varit. 

Program

17:00 Inledning, Gunnar Karlsson, KTH

17:10 – 18:00 Session 1 – Teknisk och ekonomisk lägesbild

Talare

 

Anna Breman , Swedbank
Framtidens arbetsmarknad -
alla möjligheter eller bara utmaningar
?

Mikael Haglund , IBM
Eran av kognitiva system - Verkliga
expertsystem och hjärnliknande chips

 

Moderator: Alexander
Crawford, Global utmaning

18:15 – 19:10 Session 2 – De nya och de förlorade jobben

Talare

Darja Isaksson , Ziggy Creative Colony:
Hållbar tillväxt är möjlig (men annorlunda)

Lars Ingelstam , Linköpings universitet:
“Vi lever i ett post-industriellt
samhälle”: Både rätt och fel

Panel

Darja Isaksson

Lars Ingelstam

Sara Modig , ModigMinoz

Christofer Gradin Franzén,
Cohero and Hoffice
 

Moderatorer

Jonas Andersson Schwartz, Södertörns högskola och Daniel Pargman, KTH.

Paus 10 minuter

19:20 – 20:00 Session 3 – Samhället och människan

Talare

Joel Halldorf, Teologiska högskolan:
Den benediktinska arbetslinjen

Christina Andersson ,
Karolinska institutet:
H2H – tillhörighet en förutsättning för
människors välmående och värdeskapande

Per Johansson, Infontology , Diakrino, EnjoySweden:
Varför ska datorerna (inte) göra jobbet?

Moderatorer: Fanny Forsberg Lundell och Alexander Crawford

Avslutande frågestund med samtliga medverkande och frågor från och till publiken.

Arrangörer

Seminariet hålls med ekonomiskt stöd från KTH Miljö och hållbar utveckling