Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Gymnasiearbete om dataanalys

Hur använder vi data för att förbättra våra liv? "Man kan lita på statistik bara när man själv har förfalskat den", är ett citat av Winston Churchill. Citatet är mer sant nu än någonsin tidigare. Modern teknik gör det enkelt att samla in enorma mängder data utan några större ansträngningar.

Gymnasiearbete: Vad påverkar vår hjärtfrekvens?

Skriv gymnasiearebete om dataanalys med KTH

Ämnesområden

Matematik, fysik, biologi, teknik

Introduktion

Hur använder vi data för att förbättra våra liv? "Man kan lita på statistik bara när man själv har förfalskat den", är ett citat av Winston Churchill. Citatet är mer sant nu än någonsin tidigare. Modern teknik gör det enkelt att samla in enorma mängder data utan några större ansträngningar.

Dataanalys sker inom alla vetenskapliga och tekniska områden, alltifrån biologi till att designa självkörande bilar. Accelerometrar som mäter orientering i våra mobiltelefoner gör upp till 500 mätningar per sekund, och i kliniska studier kan vi – konstant och i realtid – undersöka en rad olika fysiologiska parametrar såsom hjärtfrekvens eller blodtryck. Ju mer data som finns tillgänglig desto svårare blir det att välja ut relevant information. Samtidigt ökar risken för att dra vilseledande slutsatser.

Beskrivning av undersökningen

Hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) är när tiden mellan hjärtslagen varierar något. HRV ger en indikation på hur anpassningsbar din kropp kan vara, och en hög HRV anses oftast vara bra.

Gör så här

Börja med att läsa på om HRV . Mät sedan din egen hjärtfrekvens under en viss tid med hjälp av till exempel din smartklocka, och försök att ta reda på din egen HRV. Välj sedan att undersöka hur en specifik aktivitet påverkar HRV. Det kan vara en fotbollsträning, promenad eller något helt annat.

Ställ dig frågorna

  • Vilka faktorer påverkar HRV?
  • Kan du se effekten av dessa faktorer i dina mätningar?
  • Vilka slutsatser kan du dra av att analysera din HRV över tid?

Koppling till aktuella forskningsområden och arbetsmarknad

Dataanalys är en samling matematiska verktyg som kan användas för att dra slutsatser från data. Den används därför inom alla tekniska och vetenskapliga områden. I takt med att datorer blir kraftfullare kopplas dataanalys också till programmering. På KTH studerar du dessa metoder till exempel i teknisk matematik, teknisk fysik, elektroteknik, informationsteknik och datateknik. Föredrar du att arbeta med teknik, ekonomi eller inom privat sektor, med kompetens inom dataanalys har du massor av jobbmöjligheter.

Fler frågeställningar till gymnasiearbete: Dataanalys

7 idéer till gymnasiearbete om cybersäkerhet