Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Gymnasiearbete om robotar

Hur bygger vi sociala robotar? Du har säkert sett sympatiska robotar på film, till exempel R2D2 och C-3PO i Star Wars, Baymax i Hero 6 eller Wall-E. Dessa robotar framstår ofta som mycket intelligenta, nästan som djur eller människor. Sådana sociala robotar vill vi utveckla i framtiden.

Gymnasiearbete: Hur kan en robot förstå vilket humör en människa är på? 

Sociala robotar i star wars

Introduktion

Ämnesområden

Teknik, datateknik, språk, psykologi, artificiell intelligens

Hur bygger vi sociala robotar? Du har säkert sett sympatiska robotar på film, till exempel R2D2 och C-3PO i Star Wars, Baymax i Hero 6 eller Wall-E. Dessa robotar framstår ofta som mycket intelligenta, nästan som djur eller människor. Sådana sociala robotar vill vi utveckla i framtiden. Idag finns det robotar i princip i alla fabriker, där de till exempel hjälper till med att tillverka bilar och mobiltelefoner. Hittills har dessa robotar behövt avskiljas från människorna med exempelvis stängsel, så att de inte orsakar några olyckor. Med utvecklingen av artificiell intelligens har dock robotarna blivit smartare.

Vid utvecklingen av robotar arbetar datavetare, elektroingenjörer, designer, språkvetare och psykologer tillsammans. Forskare och företag jobbar på att utveckla sociala robotar som kan vara mitt ibland oss och till och med tala med människor.

Beskrivning av undersökningen

Med hjälp av teknik kan vi detektera känslor. Denna teknik går ut på att titta på ett ansikte och på specifika delar av ansiktet. Mungipor som pekar uppåt kan till exempel tyda på att människan ler och är glad. Men känslodetektorerna har begränsningar.

Gör så här

Läs på om tekniken bakom känslodetektorer  och testa själv i Emojify .

Ställ dig frågorna

  • Kan vi lura känslodetektorer?
  • Vilka problem skulle det innebära om vi tänker oss att denna teknik börjar användas i våra mobiltelefoner eller av robotar som vi interagerar med?
  • Vilka fördelar skulle det finnas med att använda känslodetektorer?

Koppling till aktuella forskningsområden och arbetsmarknad

Flera av KTHs utbildningar ger kunskap som behövs för att utveckla framtidens robotar, till exempel elektroteknik, datateknik, medieteknik eller maskinteknik. Där jobbar studenterna med riktiga robotar, och träffar professorer som forskar inom robotik. Robotik är ett väldigt mångsidigt område, och kan passa dig om du är intresserad av ren teknik, eller till exempel kopplingen av psykologi, sociologi eller konst och teknik. I framtiden kommer robotsystem bli en integrerad del av samhället och arbetsmarknaden är mycket god både inom traditionell och inom framväxande industrier.

Fler frågeställningar till gymnasiearbete: Sociala robotar

7 idéer till gymnasiearbete om hjärnans funktion >