Skip to main content

STH-forskare bygger flexibel kamera för säkrare cancerdiagnostik

Med hjälp av donationspengar håller forskare vid STH på att ta fram ett bildgivande system som gör det möjligt att både kunna upptäcka exempelvis cancer och se var i kroppen förändringen är belägen.

Massimiliano Colarieti Tosti, universitetslektor, och Iván Valasyán, forskare, tillsammans med miniPET version 2 i laboratoriet vid ATOMKI i Debrecen, Ungern.

–Detektortekniken som kommer att användas är en av de hetaste inom medicinskteknisk avbildning just nu. Det innebär nya möjligheter att designa system för att undersöka enskilda organ, säger Massimiliano Colarieti Tosti, universitetslektor och ansvarig för projektet vid STH.

Det nya systemet ska användas för försök på smådjur och ska göra det möjligt att vid samma undersökningstillfälle avbilda både djurens fysiologi med positronemissionstomografi, PET, och deras anatomi med hjälp av datortomografi, CT.

PET kan bland annat användas för att identifiera tumöraktivitet och CT visar mer precist var en tumör befinner sig. Att fusionera bilderna till en gemensam ger därmed en säkrare diagnostik.  

Flyttbara moduler

Den nya miniPET/CT-kameran som håller på att byggas består av autonoma detektormoduler som går att flytta. Därför kan geometrin anpassas till storlek och form beroende på vilken undersökning som ska göras. Flexibiliteten gör det möjligt att med en och samma apparat genomföra exempelvis mammografi, whole body-undersökning eller undersökning av hjärnan. Det öppnar för ytterligare forskningsmöjligheter.

– Att kunna optimera kamerans geometri efter undersökningen gör att man kan få avsevärt bättre upplösning, säger Massimiliano Colarieti Tosti.

Ungerskt samarbete

Projektet är ett resultat av flera decenniers samarbete mellan The Institute of Nuclear Research of the Hungarian Academy of Science, ATOMKI, i Debrecen, Ungern och KTH. Det nya systemet kommer att bestå av tredje versionens miniPET, som håller på att byggas vid ATOMKI.

Massimiliano Colarieti Tosti och hans forskarkollegor vid STH ansvarar tillsammans med kollegor från ATOMKI för design och bygge av systemets CT-del samt dess mjukvara för datainsamling, rekonstruktion och presentation. Till det har STH-forskarna fått fem miljoner kronor ur Rune och Kerstin Jonassons donation till KTH.

Kan användas med magnetkamera 

Det nya med den tredje versionen av miniPET är att den också går att använda tillsammans med magnetkamera, MR. Detektorsystemet använder halvledare, SiPM, istället för den traditionella fotomultiplikatorn, som inte går att använda tillsammans med MR eftersom den är känslig för magnetfält.

–Fördelen är att man kan ta PET- och MR-bilder i stället för PET- och CT-bilder vilket minskar strålningsdosen för patienten. Det ökar också den rumsliga upplösningen när det gäller den anatomiska delen. Dessutom gör MR-avbildningen det möjligt att särskilja olika mjukvävnader bättre än med CT. Det starka magnetfältet kan även medföra en ökad rumslig upplösning för PET-bilderna, säger Massimiliano Colarieti Tosti.

Sabina Fabrizi

Page responsible:Dmitry Grishenkov
Belongs to: The Jonasson Centre for Medical Imaging
Last changed: Mar 13, 2017