Bibliometric reports

Below you find bibliometric reports produced by the unit for Publication Infrastructure at the KTH Library.

Reports in English

Swedish research institutes

Description of "Bibliometric study of Swedish research institutes, 1980-2014" (docx 58 kB)

Bibliometric study of Swedish research institutes, 1980-2014 (xlsx 718 kB)

Co-publishing

KTH co-publishing per country, years 2013-2017

Methods

Formal definitions of field normalized citation indicators at KTH (pdf 185 kB)

Jeppsson, T. & Sjögårde, P. 2017. Clustering of scientific publications at the KTH Library

Open access

The Share of Open Access in Sweden 2011 : Analyzing the OA outcome from Swedish universities (DiVA)

Open Access Publishing at the KTH Royal Institute of Technology : Statistics for 2011 - 2016 (pdf 406 kB)  (Updated 2017-12-22)

Open Access Publishing at the KTH Royal Institute of Technology : Statistics for 2011 - 2015 (pdf 288 kB)

Open Access Publishing at the KTH Royal Institute of Technology : Statistics for 2011-2014 (pdf 216 kB)

Reports in Swedish

Reports from the project "Fördjupande studie av KTH:s publikationskultur med högre citering som mål"

Projektrapport – Fördjupande studie av KTH:s publikationskultur med högre citering som mål (pdf 1.6 MB)

Bibliometrisk benchmarking av KTH: KTH jämfört med 20 tekniska universitet i världen (pdf 1.8 MB)

Jämförelse mellan Scopus Web of Science och Google Scholar: En fallstudie av en Unit of Assessment i RAE2012 (pdf 865 kB)

Jämförelse mellan Scopus och Web of Science för utvärdering av KTH:s publicering (pdf 605 kB)

Bibliometrisk talangjakt: En metod för att identifiera nydisputerade forskare som kan antas ha lovande framtidsutsikter (pdf 641 kB)

Bibliometriska indikatorer för KTH 2007-2011 (pdf 430 kB)

Open access

Open Access-publicering vid svenska lärosäten : en kartläggning av året 2011

Presentations

Presentation - ABM and budget allocation indicator.pptx (pptx 338 kB)

Top page top