Till innehåll på sidan

Utbildning

Institutionen är ansvarig för följande utbildningsprogram och inriktningar:

Byggnaden Teknikringen10B
Teknikringen 10B. Foto: AIX Arkitekter

Institutionen ansvarar för följande kandidatprogram:

Fastighet och finans 180 hp

Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling 180 hp

Institutionen ansvarar för följande mastersprogram:

Transport and Geoinformation Technology 120 hp

Real Estate and Construction Management 120 hp

Institutionen ansvarar för följande inriktningar:

Civilingenjörsprogrammet i Samhällsbyggnad 300 hp

- inriktning Bygg och byggprojektledning

- inriktning Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik

- inriktning Geografisk IT

Forskarutbildning

Ämnesområdet fastigheter och byggande omfattar juridiska, ekonomiska och managementfrågor med koppling till fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling och byggande.

Inom ämnesomådet geodesi studeras lägesrelationer på och nära jordytan för kartläggning, samhällsplanering, teknisk projektering samt andra vetenskapliga studier och jordens tyngdkraftsfält och form inklusive den sk geoiden.

Mer information om forskarutbildningen hittar du här .

Uppdragsutbildning

Kurser som ges på uppdrag av företag. Institutionen har ett kursprogram, men kan även skräddarsy kurser för företagets behov.

Läs mer om våra uppdragsutbildningar här .

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2020-06-09